Rahvusvaheline koostöö

Viimase 30 a jooksul on ametikool osalenud ca 80 erinevas rahvusvahelises projektis; saatnud ca 1000 õpilast välispraktikale ja 250 töötajat stažeerima või õppereisile.

Lisaks on ametikool aktiivne partner Erasmus+ KA2 jt programmide koostööprojektides.

Rahvusvahelistumise strateegia 2021-2023>

Käimasolevad koostööprojektid

European e-Transport Network (ETN4VET) 2020-2024

Pathway to Hospitality (P2H) 2020-2024

VET Schools Doing Green (VET SDGs) 2023-2025

Kilimanjaro VET/Capacity Tanzania 2023-2025

BRAWE - Be Ready At the Work Environment 2023-2025

Young Sustainability Messengers 2024-2026

Lõppenud projektid

DesignSTEMlink opens on new page 2016-2019

Didactics in Vocational Education and Training in the Digital Era (DiVitDE) 2018-2021

Yellow European Stars (YES) 2019-2022

From a rookie to an expert – International paths for VET staff (REXVET) 2019-2022

Implementing e-learning for the better integration of learners with special educational needs into the labour market through audiovisual media (Multimedia Design) curriculum (E-design) 2019-2022

More Skilled Hands for Hi-Tech Production (CompoWIN) 2020-2022

Small Ripples Make Big Waves (Nordplus Junior) 2021-2022

Educating Professionals on Islands in GastroTourism (EPIG) 2020-2022

What can we do together when the vehicle sector is being digital? 2020-2023

Virtual Work-Based Learning to simulate real experience in VET digital training (vWBL) 2020-2023

Green POPUP 4 all 2020-2023

Promoting students’ key competences for making evidence-based decisions on controversial socio-scientific issues (EVIDENCE)  2020-2023

Digital VET for all - co-existing in the digital era (Digital VET 4 all) 2021-2023

Come and Start 2022-2023

Ametikooli rahvusvahelist koostööd aitavad rahastada

Central Baltic Programme logo
Nordplus logo

Rahvusvahelise koostöö ajalugu

 • Välissuhted alates 1990ndate algusest  

 • EL Phare projektid aastast 1996 

 • EL Leonardo da Vinci programmi projektid aastast 1998 

 • 2023. a algas ametikooli koostöö kolmandate riikidega Erasmus+ projektidega: esimene õppija oli õpirändel Indias. Algas capacity buliding projekt Kilimanjaro VET Tansaania kutsehariduse arendamiseks.

Ametikool kuulub Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Assotsiatsiooni AEHTlink opens on new page. 14.-19. oktoobril 2008 korraldas kool AEHT aastakonverentsi, kus oli  700 osalejat 32 riigist. 1.-6. novembrini 2021 oli ametikool Tallinnas korraldatud konverentsi korraldaja koos Tallinna Teeninduskooliga.

Igal aastal võtavad ametikooli õpilased ja õpetajad osa AEHT aastakonverentsi raames toimuvatest rahvusvahelistest võistlustest.

Ametikool kuulub ka üle-euroopalistesste kutsekoolide võrgustikesse EfVETlink opens on new page ja INNOTECSlink opens on new page.

Rahvusvahelise koostöö alased tunnustused

 • 2006. a tunnustati ametikooli Leonardo da Vinci projekti BOAT eest Euroopa mobiilsusprojektide kvaliteediauhinnaga.
 • 2007. a saavutas kool Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinnakonkursil eripreemia süsteemse kvaliteedialase eestvedamise ja silmapaistva rahvusvahelise koostöö eest.
 • 2008. a kuulutas SA Archimedes välja Leonardo da Vinci kajastustekonkursi tulemused, Kuressaare Ametikool sai kaks auhinda neljast.
 • 2009. a teatas SA Archimedes, et Kuressaare Ametikool on Eesti kutsekoolide arvestuses esikohal välislähetuses osalenud õpetajate-töötajate, koostööpartnerite ja õpirändeks eraldatud kogusumma poolest. Valdav osa projektidest on finantseeritud Leonardo da Vinci programmist.
 • SA Archimedes tunnustas 2013. a Kuressaare Ametikooli rahvusvahelise koostöö eest auhinnaga Koostöö kuldõun.
 • 2016. a anti ametikoolile Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta, millega tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid.
 • 2021. a anti ametikoolile Erasmuse akrediteering, mis tõendab rahvusvahelise koostöö kvaliteeti ja tagab seitsmeks järgnevaks aastaks rahastuse õpirännete läbiviimiseks.
 • 2023. a anti amekoolile Euroopa Liidu tipptaseme märgis, millega tunnustatakse ametikooli kui tipptasemel õpirännete korraldajat.

Projektide ja lähetuste kajastused

 

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 24.05.2024.