Eesti kutsekoolid - 30 põhjust, miks valida kutsekeskharidus Kuressaare Ametikoolist

Eesti kutsekoolide nimekiri on pikk. Loe läbi see tekst ja otsi siit omale sobivad põhjused, miks pärast põhikooli valida kutsekeskharidus ja erialad peale põhikooli just Kuressaare Ametikoolist.

Selle teksti kokku panekul on räägitud ametikooli kutsehariduse õpilastega ja nemad võivad kinnitada, et see, mis siin kirjas on, on tõsi. Ametikooli tasub tulla, et omandada kutseharidust!

Erialad ja oskused

 • Ametikoolist saab väga hea kutsehariduse ja aluse, et õpitud valdkonnas tööle minna.
 • Ametikooli lõpetamisel saadakse keskharidust tõendav lõputunnistus ja erialaoskusi tõendav kutsetunnistus.
 • Ametikoolil on tuhandeid vilistlasi, kes täna on kas edukad ettevõtjad või head erialaspetsialistid. Seda nii Saaremaal, mujal Eestis kui ka välismaal. Ametikool on hea hüppelaud ellu.
 • Ametikoolis õppimine annab võimaluse omandada erialaoskused, teenida välja lähedaste tunnustus ja kooli lõpetades tööle või maailma avastama minna.

Turvaline keskkond

Võib juhtuda, et mõnel aastal on üksikud erialad konkursiga ja kõik soovijad valitud erialale kutseharidust omandama ei mahu. Alati on sellised erialad, kus on vabu kohti. Kui sa kindlasti soovid ametikooli õppima tulla, on koht sulle alati olemas.

Ametikool on õppimiseks turvaline keskkond. Mõistame, et kõik teevad vigu. Õpetajad, juhtõpetajad jt tugiisikud koolis on toetavad ja aitavad raskuste tekkimisel neist üle saada.

Praktiline ja vaheldusrikas

 • Ametikooli õppevahendid, arvutipark, tarkvara ja töökodades/õppeköökides/salongides kasutatavad seadmed on tänapäevasel tasemel. Sa ei pea muretsema, et õpid ametikoolis tehnikaga, mis ettevõtetes on juba eilne päev.
 • Praktilised erialaoskused saadakse selgeks koolis õpetaja juhendamisel. Selleks, et kokk oskaks süüa teha või autotehnik otsida autol viga üles leida ja parandada, on vaja seda praktiliselt õppida ja läbi teha.
 • Õpetajad on erialaselt pädevad, kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid, tunnid on vaheldusrikkad ja huvitavad.
 • Õppetöö ametikoolis on vaheldusrikas.
 • Iga nädal on erinev tunniplaan, osa õppeajast ollakse koolist väljas ettevõttepraktikatel. Palju käiakse õppekäikudel ja ekskursioonidel ettevõtetes.

Ettevõtlikkust arendav

 • Ametikoolis usume, et ettevõtlikkus on palju rohkem kui ettevõtjaks hakkamine. Arendame õppijates loovust, riskijulgust, vastutustunnet ning pealehakkamist. Usume, et ametikool on Eesti kutsekoolide hulgas kõige ettevõtlikum! 2018. aastal anti Kuressaare Ametikoolile tiitel "Euroopa ettevõtlik kool". Ametikool oli esimene Eesti kutsekool, kes selle tiitli sai.

Teisel või kolmandal kursusel loovad kõik erialad ettevõtlusõppe raames oma õpilasfirma. Õpilasfirma loomine kasvatab ettevõtlikkust, enesekindlust oma ettevõtte loomiseks ja arendab edasises elus olulisi meeskonnatöö, finants- jm oskuseid.

 • Tublimatel õppijatel on võimalus esindada kooli üle-eestilistel kutsevõistlustel. See annab võimaluse oma oskusi teistega võrrelda, jääda silma tulevastele tööandjatele ja pääseda Eestit esindama rahvusvahelistel võistlustel.
 • Õppijatel on võimalus kaasa lüüa õpilasesinduse tegemistes, laiendada tutvusringkonda koolis, olla aktiivne, korraldada üritusi ja täiendada sellega oma CVd.

Tuleviku avardav praktika

 • Õppeaja jooksul on ette nähtud praktika ettevõtetes. See annab võimaluse saada töökogemust, end võimalikele tööandjatele näidata, kasvatada tutvusringkonda ja suurendada töö leidmise võimalusi pärast lõpetamist.
 • Praktikakoha saab õppija ise leida. Kui see ei õnnestu, võivad õpetajad praktikaettevõtte leidmisel aidata.
 • Ametikool pakub võimalust sooritada praktika välismaal. Erasmus programm tasub õppijate sõidu- ja elamiskulud. Eesti kutsekoolide hulgas on ametikool aastaid silma paistnud Euroopa Liidu rahvusvaheliste koostöövõimaluste aktiivse kasutamisega.

Iseseisvus ja enesekindlus

Ametikoolis õppimine aitab saada iseseisvaks, kasvatada enesekindlust, saada üle oma hirmudest, õpetab tundma oma tugevusi ja avardab maailmavaadet.

Õpingute jooksul toetatakse õppijaid karjäärivalikute tegemisel ja enda tundma õppimisel, et leida oma tugevustele vastavad karjääri- ja edasiõppimise võimalused.

Rühma- ja koolikaaslaste hulgast leitakse sõbrad kogu eluks. Õppima tullakse Eesti kõikidest piirkondadest.

Kõrghariduse omandamine

 • Lõpetaja saab minna edasi õppima ülikooli või rakenduskõrgkooli. Kuigi riigieksamite tegemine pole kohustuslik, saab soovija neid teha.
 • Ametikoolis on üldõpingute (eesti keel, matemaatika, keemia jne) maht väiksem kui gümnaasiumis. Selle võrra rohkem kulub õppeaega erialaoskuste omandamisele. Mitmesse rakenduskõrgkooli kandideerimisel on ametikoolide lõpetajatel oma valdkonnas edasi õppimiseks eraldi konkurss.
 • Õpitud erialaoskused annavad võimaluse kõrgkoolis õppimise ajal lisaraha teenida.
 • Õppijatel on võimalus valikainena õppida täiendavalt matemaatikat, eesti keelt ja inglise keelt, et olla paremini valmis kõrgkoolis õppimiseks.
 • Õppijatele korraldatakse õppekäike kõrgkoolide lahtiste uste päevadele.

Kutsekooli lõpetamine annab võimaluse ka kõrghariduse omandamiseks. Pildil üks edukatest edasiõppijatest: Kuressaare Ametikooli ehituse eriala vilistlane Vaido Vahter, kes jätkas õpinguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse erialal ja ja lõpetas selle cum laude.

Õpetajate suhtumine

Uut õpilast võetakse puhta lehena, ametikooli tulek võimaldab teha elule nö restarti.

Õppijatele lähenetakse individuaalselt. Vajadusel võivad õpetajad lihtsustada õppeülesandeid või luuakse individuaalne õppekava.

Aega jääb ka endale

Ametikoolis õppides jääb aega ka hobide ja spordiga tegelemiseks. Suur osa õppetööst tehakse ära koolitundides. Koduste ülesannete maht on väiksem kui üldhariduskoolis.

Hea toit ja elu-olu

 • Ametikooli kohvikud on nii linna kui ka Tehnoloogiamajaka õppekompleksides. Valikus on ka taimetoit. Ametikooli õpilastel on kuni keskhariduse omandamiseni tagatud tasuta koolilõuna.
 • Kompenseeritakse ühistranspordipiletid. Tublimatele õppijatele makstakse õppetoetust. Raske majandusliku olukorra puhul on võimalik taotleda eritoetust.
 • Kaugemalt tulijad saavad õpingute ajal elada õpilaskodus, süüa kooli kohvikus hommikuputru ja siis üle koolihoovi tundi jalutada.
 • Tehnoloogiamajaka õppekompleksi Upal, kus on väikelaevaehitaja, ehitaja ja autotehniku õppetöökojad, saab sõita koolibussidega õpilaskodu kõrvalt.

Tahad tulla enne otsuse tegemist ametikooli vaatama? Lepime aja kokku!

Kuressaare Ametikooli tullakse õppima kõikidest Eesti maakondadest. Kaugemalt tulijatele teeb koolis käimise rahaliselt lihtsamaks ühistranspordipiletite kompenseerimine. Elada saab õpilaskodus.

Kutsekeskhariduse erialad 2024

Kujundaja (liikuva graafika kujundaja)link opens on new page

Kujundaja (stilist)link opens on new page

Noorem tarkvaraarendajalink opens on new page

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (üldehitus)link opens on new page

Mootorsõidukitehniklink opens on new page

Väikelaevaehitajalink opens on new page

Kokklink opens on new page

Turismiteeninduslink opens on new page

Päevane õpe ei sobi?

Kuressaare Ametikoolis saab õppida ka tsüklippes (kaugõpe).

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Avaldatud 05.03.2021. Viimati muudetud 09.07.2024.