Kogesime Soomes praktikal, et kõik toimub nii, nagu koolis õpitud

Loomise kuupäev 08.04.2019

Õpime Kuressaare Ametikoolis teist ja ühtlasi viimast aastat 4. taseme hooldustöötajaks. Õppeprogramm näeb ette, et iga läbitud teoreetilisele osale järgneb praktika. Viimane osa, mida õpime, on töö eakatega.

Viibisime Erasmus+ programmi raames Soomes märtsis praktikal. Meid võttis vastu Vantaa Ametikool Varia (Vantaan Ammattiopisto Varia). Praktikal viibisime Marjatta-Säätiö Leenakoti eakatekodus kuus päeva ja Havurasti Mielenterveysyhteisö’s neli päeva.

Havurastis tegelesime eakatega, kes elasid iseseisvalt ja käisid koos aega veetmas. Osalesime eakate üritustel, käisime koos jalutamas. Ise viisime läbi kaks üritust: ajuvõimlemise ja tutvustasime Eestit. Ajuvõimlemiseks valisime välja  eestikeelsed sõnad, nö eksitussõnad, millel on soome keeles hoopis erinev tähendus. Kliendid pidi pakkuma, mida meie öeldud eestikeelne sõna soome keeles tähendab.

Kodus olime teinud ettevalmistused Eestit tutvustavaks ürituseks: võtsime kaasa kama, Kalevi komme, tegime soomekeelse PowerPoint esitluse. Mõlemad üritused õnnestusid ja saime palju kiidusõnu. Eestit tutvustava ürituse viisime läbi ka Leenakoti eakatekodus.

Leenakotis saime kasutada koolis õpitud teadmisi, hooldasime ja abistasime kliente koos hooldajatega nende igapäevatoimingutel. Tore oli tõdeda, et meie ettevalmistus, teadmised on täiesti tasemel. Kõik toimuski nii, nagu koolis õppisime. Lisaks kogesime veel uusi asju, mis eakatega töötamisel vajalikud on.

Vastuvõtt nii kooli kui praktikakoha poolt oli väga sõbralik. Tundsime, et oleme teretulnud. Praktikakohas juhendasid meid kogenud ja professionaalsed töötajad.

Vaatamata meie kehvale soome keele oskusele, saime aru, mis tegema peame. Samuti tundus meile, et meist saadi aru, kui vastasime nende küsimustele meie elu ja kooli kohta.

Vaba aja veetsime sisukalt, nautisime Helsingis ja linna ümbruses vaatamisväärsusi.

Oleme väga tänulikud meid vastu võtnud kooli ja praktikakoha töötajatele, kes meie praktika kordaminekule kaasa aitasid. Samuti kõigile Kuressaare Ametikoolis, kes olid seotud meie praktikale saatmisega.

Julgustame kõiki, kel võimalus, minge välispraktikale!   

Liivi Ool, Tiina Härmson

HT-17

Liivi ja Tiina välispraktikat rahastas EL haridusprogramm Erasmus+

Viimati muudetud 08.04.2019.