Erasmus+ õpiränne

Hea Kuressaare ametikooli õpilane,

pakume Sulle võimalust panna ennast proovile, sooritades oma õppekavajärgne praktika välismaal Erasmus+ programmi projektide raames.

Kuressaare Ametikool on õpilaste õpirändeid välismaale korraldanud juba rohkem kui 15 aastat. Selle ajaga on meil väljakujunenud arvestatav hulk partnerkoole üle Euroopa, kellega toimub õpilasvahetus.

Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, reisikulu, elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses.

Igal aastal, septembris-oktoobris toimub konkurss välispraktikakohtade täitmiseks alanud õppeaastal.

Õppetöö ajal toimub praktika 14-56 päeva, õpingute järgse praktika pikkus saab olla maksimaalselt 12 kuud. See tähendab, et õpilane saab sooritada õpirännet aasta jooksul pärast lõpetamist.

Välispraktikale kandideerimise tingimused:

Õpirändele saavad kandideerida kõik kooli õpilased õpingute ajal ja aasta jooksul pärast lõpetamist.

 1. Soov ja valmisolek välispraktikal osaleda. Praktikale eelneb keeleline (OLS online keelekursus), kultuuriline ja psühholoogiline ettevalmistus, mis on välispraktika kohustuslik osa ja Sa pead selleks varuma natuke täiendavat aega. Keeleõpet saame erandkorras korraldada ka kontaktõppena.
 2. Välispraktikale suundumise ajaks peaksid olema täisealine.
 3. Inglise või sihtkoha maa keele oskus suhtlemistasandil
 4. Erialane õppeedukus – õppevõlgnevusi ei tohi olla!
 5. Arvesse läheb ka suhtumine õppetöösse (põhjuseta puudumine näitab, et pühendumuse kallal tuleb tööd teha)
 6. Õpilase üldine aktiivsus kooli igapäevaelus (koolis toimuvatele üritustele kaasaaitamine, kutsevõistlustel osalemine jms annab Sulle lisapunkte :)

Avaldus

Avalduse blanketi leiad siit>

Lisaks avaldusele palun vormista järgmised dokumendid:

 1.  Europassi CV inglise keeles>link opens on new page - CV vormistamisel alusta kindlasti kasutaja loomisest, vastasel juhul sinu CV ei salvestu.
 2.  Motivatsioonikiri vabas vormis ja inglise keeles (Miks tahad välispraktikale minna ja miks just sina väärid seda võimalust). Võid kasutada selleks ka Europassi vormi>link opens on new page

Kõik 3 dokumenti saada meilitsi oma rühmajuhatajale, kes omakorda esitab need projektijuhile.

Avalduste vastuvõtt toimub 15. oktoobrini 2023

NB! Kontrolli üle, kas kõik esitatavad andmed on tõesed.

Mis juhtub järgnevatel nädalatel peale dokumentide esitamist?

Seejärel korraldatakse osalejatele keeletest (inglise keel), et välja selgitada teie juba olemasolev keeleoskus ja vastavalt sellele jagada teid hiljem ka keelelise ettevalmistuse gruppidesse tasemete järgi.

Avaldused vaatab läbi komisjon, kes otsustab kriteeriumitele tuginedes, kes saavad võimaluse praktikale minna.

Mis juhtub siis, kui oled osutunud väljavalituks?

Mis toimub välispraktika ettevalmistustundides:

 • Ettevalmistustunnid toimuvad tavaliselt õppetöö välisel ajal. Nagu eelpool mainitud, arvesta sellega juba kandideerimishetkel!
 • Arendad oma keeleoskust (vastavalt sihtriigile: inglise, soome, prantsuse, saksa keel)
 • Saad teada sihtkoha kultuuri kohta
 • Saad ettevalmistuse võõras kultuuriruumis hakkamasaamise kohta
 • Saad teada, kuidas reisida ja kuidas ise oma reisiks paremini ette valmistuda

Uups…. Jäänud on vaid loetud nädalad!!!!

 • Kohtud viimaseid kordi projektijuhiga, et kõik veel kord üle rääkida
 • Saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga
 • Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal või peremajutuse korral oma tulevase „perega“
 • Registreerid oma välismaal olekulink opens on new page

Parimate soovidega,

Ave Paaskivi
Kuressaare Ametikooli projektijuht
Ave.paaskivi@ametikool.eelink opens on new page

Sinu projektijuht on Sinu peamine tugiisik nii praktikale eelneval, kui ka praktika ajal. Lisaks sellele on Sul tugiisik ka sihtriigis, kelle poole saad pöörduda murede korral.

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur Erasmus+ programmist.

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 25.08.2023.