Blended Mobility Model – mis, kes kus?

Loomise kuupäev 13.03.2023

Suutsite tõlkida? Tekkis mingeid seoseid?

Igaks juhuks tõlgendan.

Tegemist on selliste välispraktikate läbimise toetamiseks loodud mudeliga, mille puhul osa praktikast saab teha nö kodust ehk ilma reisimata.

Vastavalt olukorrale, vajadusele saab siis kasutada seda mudelit kas suuremas või vähemas mahus.

Mudel on oma olemuselt veebileht – mugav kasutada nii arvutis kui nutitelefonis.

Pildil olev seltskond on seda arendanud peaaegu, et aasta. Ja paistab, et on lootus sügiseks toimima saada.

Tegemist on projektiga DigiVET4All. Projekti on kaasatud Euroopast nii põhi- kui lõuna, nii ida kui lääs. Kui nüüd täpsustada, siis Eesti, Soome (mitu kooli), Island, Saksamaa, Poola, Sloveenia, Portugal. Püüdke ise paika panna, mis riiki kuhu suunda kuulub.

Põnev ja väga õpetlik koostöö.

Kui nüüd täpsemalt sellest nn mudelist rääkida. Selle abil on võimalik töötada kasutada erinevaid keeli (eesti, soome, rootsi, saksa, islandi, poola, sloveeni, portugali) ja valides erinevaid rolle (praktikant, saatev kool, vastuvõttev kool, praktikaasutus). Sisu? Selleks on välispraktika erinevate etappide tugimaterjalid, juhendid, näited, kogemused.

Igatahes tasub oodata, mis ja kuidas hakkab looma!

Kielis projekti koosolekul käisid Sirje Pree ja Kadri Rand

Viimati muudetud 14.03.2023.