Ametikool sai Erasmuse akrediteeringu

Loomise kuupäev 02.03.2021

Ametikool sai HARNOlt Erasmus õpirände akrediteeringu, mis tõendab rahvusvahelise koostöö kvaliteeti ja tagab seitsmeks järgnevaks aastaks rahastuse õpirännete läbiviimiseks.

„Akrediteerimisega on tagatud, et me ei jää ühelgi aastal rahastusest ilma,“ rääkis projektijuht Ave Paaskivi.

Akrediteeteering on üle-euroopaline kvaliteedimärk, mille andmisel kasutati kõikides liikmesriikides samu hindamiskriteeriume.

„Koostööpartnerite jaoks, kes meie õppijaid praktikariikides võõrustavad, on see samuti kvaliteedimärgiks,“ rääkis Paaskivi. „Eks meie oma partnerite puhul jälgime samamoodi, et neil oleks see olemas.“

Akrediteerimine asendab senise Erasmus+ Harta.

Rahvusvaheline koostöö on 30 aastat olnud Kuressaare Ametikooli strateegiline tegevus. Aastate jooksul on õpirändeprojektide rahastusel teistes Euroopa riikides praktikal või õppereisidel käinud üle tuhande kutsehariduse õppija ja mitusada töötajat.

Viimati muudetud 09.03.2021.