Nordplus projekt Towards an Eco Vocational School: Come and Start!

Loomise kuupäev 12.12.2023

Poolteist aastat väldanud NordPlus projekt rohelisema ja keskkonnateadlikuma kutsehariduse suunas Läti, Leedu ja Eesti kutsekoolides on saanud piduliku lõpu. Projektitegevusi saab teha veel 2023.aasta lõpuni. 

Projekti initsieeris Jelgava Tehnical School Lätist, projektipartneriteks Eestist oli Kuressaare Ametikooli kõrval veel Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ning Leedust Joniškos Agricultural School ja Alytaus vocational training centre. Projekti eesmärk oli teadvustada kutsekoolides rakendatavaid rohetegevusi ning neid praktiliselt ka ellu kutsuda. Projekti raames asutasid koolid – kel veel seda ei olnud – roheteemadega tegelemiseks Roherakukesed, kuhu igast koolist kuulub nii personali kui õpilasi. 

Meie koolis oli Roherakuke loodud juba varem, ent projekti tõttu Roherakukese tegevus sai ümberstruktureeritud ning liikmed teemadepõhiselt töögruppidesse (hellitavalt jubinatesse) jagatud. Iga töögrupp vastutab oma teema arendamise eest koolis. Ametikooli Roherakukeses toimetavad Prügijubin (Erik Riige, Andres Meisterson, Piret Paomees), Keha ja meele jubin (varasemalt Liikumisjubin – Astra Mõistlik, Liisa Nõukas, Tiiu Tuhkanen), Ühikajubin (Piia Prei, Ene Viimsalu, Katariina Mai KLG-22, Anni Aavik TAK-21) ning hetkel veel vaikivas oleks Roheruumi jubin. 

Roherakukese tegevus eelmisel õppeaastal sai oluliselt sisendit esmakursuslaste innovatsiooniprojekti tulemustest. Ka käesoleva õppeaasta innovatsiooniprojektist on oodata omajagu ideid, mida Roherakukesega edaspidi ellu kutsuda. Eelmise õppeaasta innovatsiooniprojekti tulemusel on loodud: 

  1. Patareide kogumiskonteiner ühiselamusse, kaardistamisel on vajadus patareide konteineri paigutamine ka teistesse ruumidesse.
  2. Prototüüp valesti välja prinditud paberite kogumiskastile.
  3. Kooli meenete roheteadlikum valik.

Innnovatsiooniprojekti tulemustest inspireerituna on hetkel töös ja kavandamise etapis: 

  1. Prügisorteerimisjaamade loomine ametikoolis; 
  2. Roheseina loomine ametikooli Tehnoloogiamajakas; 
  3. Liikumisvõimaluste ja vaba aja veetmisvõimaluste loomine koolis; 
  4. Nutipingi loomine (sellele on lisarahastus ka KIK-ist).

Projektipartnerite vahel kogemusi jagades kumas läbi, et ametikooli senine tegevus on roheteemaliselt võrreldes partneritega vägagi läbi mõeldud ja süsteemne. Meil on roheteemad integreeritud kõikide õppekavade tegevustesse, mida Läti ja Leedu koolide puhul sellisel moel välja tuua projekti alguses ei saanud. Seevastu on Läti ja Leedu koolid rajanud roheseinad ja –riiulid maitse- ja teetaimedega. Vastutus taimede heaolu eest lasub õpilastel. Kuna meie koolis kõigile õpilastele vabalt kasutamiseks ei ole eraldi puhkenurka kööginurgaga nagu lõunanaabrite koolides, siis Roherakukeses on olnud diskussioon taolise roheriiuli rajamise mõistlikkuse osas. Hetkel oleme selles osas veel pigem kahtlevad. 

Suurim tunnustus ja inspireerumine on projektipartneritele olnud meie Roherakukese hoiak, et ka liikumisega ning vaimse tervisega seotud teemad on Roherakukese pädevuses, kuna tegemist on ÜRO Kestliku Arengu eesmärkides märgitud jätkusuutlikkuse eesmärgiga. 

Galerii projektikohtumisest Kuressaares leiad SIITlink opens on new page.

Viimati muudetud 12.12.2023.