Tunnustused

Aasta õpetajad ja aasta kolleegid

2023 Marika Pütsep

Reena Smidt
Eda Saard

2022 Kadri Rand

Heiko Kull
Maris Pajuste

2021 Kaie Kesküla

Piret Paomees
Ave Paaskivi

2020 Elle Mäe

Piia Prei
Erik Laes

2019 Andres Meisterson

Jüri Vaga
Anneli Viherpuu-Berens

2018 Merit Karise

Pilvi Pihlas
Mart Oidekivi

2017 Karin Saare

Anne Lember
Koidu Põld

2016 Ian Erik Pettersson

Thea Treu
Andra Aavik

2015 Halliki Väli

Rein Tugi
Anne Rand

2014 Jüri Vaga

Arvo Kereme
Ian Erik Petersson

2013 Merit Karise Harald Tõru
Anne-Li Tilk
2012 Viiu Kose Taavi Tuisk 
Sirje Paakspuu
2011 Leelo Leesi Õile Aavik 
Kerli Pihel
2010 Sirje Pree Sirje Ellermaa 
Reget Kalamees
2009 Kai Rannastu Eve Rand 
Arni Ots 
Kaie Kesküla
2008 Sille Lapp Elle Mäe 
Ingeli Stahl-Süld
2007 Reget Kalamees Tiia Rihvk 
Piret Pihel 
Siiri Velve
2006 Halliki Väli Viiu Kose 
Marve Koppel 
Varje Väli
2005 Maila Juns-Veldre Koidu Põld 
Ahti Paju 
Õile Aavik
2004 Jane Mägi Anne-Li Tilk
Andra Aavik

Aasta koostööpartnerid

2023

 • Ku-Kuu Restoran on restoran, kus on väga hinnatud praktikajuhendajad ja peakokk.  Praktikate kaitsmisel on kuulda  ainult ülivõrdes tagasisidet. Samuti annavad õpilased üksteisele soovitusi,  kui üks parimaid praktikakohti siin Saaremaal nii kokkadele, abikokkadele, kondiitritele kui ka pagaritele.
 • Kuressaare Pargi Lasteaed on väga hea koostööpartner, avatud koostööks, alati valmis vastu võtma praktikante nii kodu- kui ka välismaalt. Kogu lasteaiapere on avatud ja meeldiva suhtumisega ja seal on väga teadlikud praktikajuhendajad.
 • Proekspert AS Kuressaare kontor - Proekspert on meie pikaajaline praktikapartner, osaleb kutseeksamite hindamisel ja õppetöö läbiviimisel ning annab koolile väärtuslikku tagasisidet ja soovitusi tarkvaraarenduse õppe arendamiseks.
 • Janet Väärtnõu  - Kuressaare Tänavafestili projektijuht. Janet Väärtnõu on andnud võimaluse sooritada stilisti eriala õpilastel praktika kogukonnaprojekti „Kuressaare Tänavafestival“ raames. Ta on oma pühendumuse ja teadmiste abil loonud soodsa õhkkonna, kus õpilased saavad õppida, kasvada ja väljendada oma loomingulisust stiili- ja moemaailmas.
 • Arens Ehitustööd OÜ  on eelmisel õppeaastal pakkunud enim praktikakohti ehituseriala õpilastele ja juhendas neid suurepäraselt.

2022

 • PK-MEEDIA OÜ, Sigrid Osa. Disaini õppesuuna vilistlane ning kaasaegse õpikäsitlusega stilistika ja fotograafia praktikajuhendaja. Toetab õpetajat ja õpilast ka väljaspool praktikat seoses koolis läbiviidavate projektidega.
 • Strateegilise disaini agentuur Identity loovjuht Ionel Lehari. Alati positiivse suhtumisega praktikajuhendaja ja koostööpartner, kes toetab õppetööd veebipõhiste erialaste seminaridega ja hoiab ametikooli kursis valdkonna tänapäevaste arengutega.
 • OÜ Laus-End. Ettevõte, kelle nime on kuulda väga tihti praktikakaitsmistel nii raamatupidamise, ärikorralduse spetsialisti kui väikeettevõtja erialade õppijatelt.
 • Visit Saaremaa. Giidi õppijate suurepärane praktikakoht, läbi viiakse nii viipekeele, jalgratta kui teemapõhiseid giidituure. Koostöö on kestnud juba mitmeid aastaid.
 • Pädaste mõisa restroran Alexander. On olnud aastakümneid õppijatele hinnatud praktikakohaks. Ettevõte on pakkunud edukalt praktikakohti ka erivajadustega õppijatele.
 • Saaremaa Veski. Õppijate jaoks on see suurepärane praktikakoht. Nad räägivad, et neid võetakse seal kui pereliikmeid. Tuntud oma töötubade poolest, mida on külastatud nii õppijate kui ka projektipartneritega. Vastuvõtt on olnud alati lahke.  
 • Aste Lasteaed „Mõmmik“. Väga hea koostööpartner juba mitmeid aastaid, eriti koroona perioodil. Võtab alati rõõmuga vastu praktikante ja juhendab neid oskuslikult.
 • Muvor OÜ. Tulemuslik praktikaettevõte väikelaevaehituse ja CNC puidutöötlemisekeskuse operaatori eriala õppijatele. Ametikooli CNC-eriala kompetentsuse arendaja läbi teenustööde tellimise.
 • Tom Geenen, Albeda College. Alates 2016. a on ettevõtlusõpilased iga aasta novembris saanud osaleda rahvusvahelises ärikoolitusprogrammis Rotterdamis. Õppijate hulgas on see ülipopulaarne. Konkurss sinna pääsemiseks on suur.

2021

 • Kuressaare Perekodu  - praktikabaas, kuhu võetakse meie sotsiaali valdkonna õppijad praktikale ja leitakse alati praktika sooritamise võimalus. Kuressaare Perekodu on ettevõtte, kus praktikajuhendajad teevad oma tööd suure südamega.
 • Madli Mikli  – väga hinnatud praktikajuhendaja ja õpetaja, kes põhitöö kõrvalt leiab aega tegeleda ka meie kooli sotsiaali valdkonna õppijatega ning tuua erialased teadmised ja oskused nendeni.
 • AS Luksusjaht – pikaaegne koostööpartner ja praktikabaas, kuhu alati oodatakse meie väikelaevaehituse eriala õpilasi ja kust õppijad saavad antud erialal suure praktilisetöö kogemuse.
 • Saaremaa Muuseum, Rita Valge - Saaremaa Muuseum on koht, kus toimub üsna suures osas meie giidi eriala õppetööst ning kuhu alati meie õppijaid oodatakse.
 • Saaremaa Coop OÜ, Krista Lätt – Krista Lätt on olnud juba pikka aega meie väga hea koostööpartner ja praktikajuhendaja kondiitri ning pagari erialade õpilastele. Ta on juhendaja, keda õppijad väga hindavad.
 • Avella Tordid OÜ  - meie väga hea koostööpartner, kuhu oodatakse meie õppijaid nii õppetöö raames toimuvatele ettevõtte külastustele kui ka praktikale.
 • Viiv OÜ, Arni Ots – ametikoolist välja kasvanud koostöö. Arni on pikka aega meie õppijaid õpetanud ja oma ettevõtte loomise kaudu saanud meie disaini valdkonna õppijatele praktikajuhendajaks.

2020

 • Vanalinna Heaolusalong. Tulid igati ja tänuväärselt meie juuksuriõpilastele vastu ja olid nõus neid suvejooksul praktikale võtma ning toetama.
 • Marika Mägi (Coop Saaremaa). teab millest räägib ja toob näiteid, mis juba täna hommikul kaubandussektoris uudis. Marika tegi meie klienditeenindaja kaubanduses õpperühma ühtseks. Marika suutis oskuslikult erinevate poodide klienditeenindajad motiveerida enda tööd analüüsima ja võrdlema teiste kaubanduskettidega. Esimene klienditeenindajate õpperühm sellel aastal, sajaprotsendiline kutseeksami läbimine - esimese aasta kohta päris uhke! Marika ei ole lihtsalt hea koolitaja, ta tegi sel aastal ka täiskasvanute koolitaja kutse!
 • Resto Hafen. Meie õpilased on ennast alati tundnud praktikal olles, et nad kuuluvad sinna perekonda ja on oodatud. Praktika kaitsmisel tuuakse välja, et see on restoran, kuhu läheks kohe tööle ja kitsaskohtasid ei olegi. Aitäh peakokkadele! Kaupo Raaper ja Mikko Laaster - olete aidanud meie õppetöö arengule kaasa.
 • Miika Õunaid (Grand Rose SPA Hotell). Alati sõbralik, lahke ja vastutulelik. Meie praktikal olevad õpilased on väga rahul. Miika leiab alati koha ja aega meie välispraktikantidega tegelemiseks. Korraldab hotellis ägedaid ekskursioone ja tema tunnid on põnevad.
 • Philippe Robert Hâche. Tegeleb meie praktikatele minevate õpilaste keelelise ettevalmistusega, on koostanud eesti-prantsuse-eesti keelse kondiitri eriala sõnastiku õpilaste praktika lihtsustamiseks ja tegeleb alati ka meile praktikale või külla tulevate prantsuse õpilaste ja õpetajatega.

2019

 • SA Archimedese rahvusvahelise koostöö agentuuri üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo - võibolla ei ole üldse kohane nimetada neid aasta koostööpartneriks vaid pigem „aastate koostööpartneriks“. SA Archimedes on meil võimaldanud edendada meie rahvusvahelistumist, olnud innustaja ja toetaja uute projektidega alustamisel, läbiviimisel ja lõpetamisel.  
 • Liisa Tooming - tema pühendus koostööpartnerina õppetööle on igale õpetajale eeskujuks. Ta andnud hindamatu panuse õppetöö  arendusse, tema kaasabil on uuendatud spaateenindaja õppe- ja rakenduskava, on loodud uus küünetehnikute õppekava.  
 • Tervise Paradiis OÜ - olles meie üheks toetajaks Pärnu spaateenindajate õppe läbiviimisel, on hea meel tõdeda, et saime oma partneriks ettevõtte, kes väga hindab oma töötajate harimist ja koolitamist. Omades kutsetunnistusega töötajaid, on see kui hea kvaliteedimärk ettevõttele. 
 • Arda-Maiga Raiss on staažikas Saaremaa Giidide Ühingu liige ja hea koostööpartner Kuressaare Ametikoolile giidi erialal õppijatele praktika juhendamisel. Arda-Maiga teadmiste - kogemuste pagas on väga suur ja ta on suurepärane juhendaja, kes jagab oma praktilisi oskusi nii kolleegide kui ka praktikantidega.  
 • Rudolf Visnapuu - Estonia Spa Restoran „Noot“ peakokk on Kokakunst Kuressaares võistluste peakohtunik olnud juba üle 5 aasta ja samas osaleb ta aktiivselt ka meie koka õppetöös.  Ta on alati oma hea nõu ja positiivse hoiakuga hoidmas kõrgel kutseõppe lippu. 
 • Lenno Põder (Autosert Kompetentsikeskus) - Pikaajaline koostööpartner veoautojuhtide ja bussijuhtide täiendus- ja ümberõppe kursuste läbiviimisel. Osales veoautojuhi ja bussijuhi õppekava väljatöötamisel ning annab ametikooli õpilastele põhjalikke teadmisi ja oskusi juhi igapäevasteks tegevusteks. 

2018

 • Kuressaare Haigla – pikaajaline koostööpartner, kes pakub praktikakohti tsükliõppes õppijatele ning võimaldab õppida töökohapõhises õppes neil, kes juba töötavad.
 • Estonia Resort Hotel & Spa – ettevõtte eestvedamise ja koostöös ametikooliga sai avatud spaateenindajate õpperühm Pärnus. Koostöö ja õpe on sujunud suurepäraselt.
 • Reval Auto Esindused OÜ – kauaaegne koostööpartner ja praktikakoht õpilastele, kus neisse suhtutakse kui oma töötajatesse. Samuti jagasid näpunäiteid meie endisele õpilasele Aivo Alasele EuroSkills 2018 võistluse tarbeks.
 • Urmas Puhkan – pakub praktikakohti keraamika eriala õpilastele. Urmas on eriala ning õppekavade arendaja ja nõustaja, on alati vastutulelik ja toetab õppetööd. Tänu temale sai toimuma keraamika eriala üks õppesessioon Asuurkeraamikas. Lisandväärtusena toetab disaini õppesuuna koostööd Keraamikute Liiduga, ARSi majaga ja EKAga.
 • Aire Toffer – tänu temale koostati spaateenindaja õppekava. Samuti on olnud väga abivalmis kutseeksami korraldamises.
 • Risto Laanet – on olnud suurepärane koostööpartner meie turismiteenuste õppesuunale ja alati abivalmis praktikajuhendaja meie kokaõpilastele.

2017

 • Saaremaa Rajaleidja Keskus  - koostöö eest kutsehariduse õppimisvõimaluste tutvustamisel läbi karjäärinõustamise.

 • Eralasteaed „Naerusuu“ – võtab meelsasti vastu meie välispraktikante. Lasteaia töötajad jagavad õpilastele lektoritena oma kogemust. Osaletakse hindamiskomisjoni liikmena lapsehoidja kutseeksamil.

 • Endel Püüa – ajaloolase ja Saaremaa patrioodina tuleb alati vastu meie soovidele ning aitab rikastada igapäevast õppetööd.

 • Arensburg OÜ - aktiivne koostööpartner töökohapõhise õppe läbiviimisel.

 • Johan Spa Hotel - aktiivne koostööpartner töökohapõhise õppe läbiviimisel.

 • Sarp Online OÜ - mitmekülgse koostöö kooliga, võimaldades oma töötajatel õppetööd läbi viia, algatas ja viis läbi kõiki meie õppijaid kaasava Hackatoni 19.-20. mail 2017.

2016

 • Emmanuel „Manu“ Wille (Olde Hansa peakokk) - märkimisväärne ja kooli jaoks tulemuslik koostöö.

 • Indrek Teppan (Lääne-Saare Vallavalitsuse IT-juht) - koostööaldis ja vastutulelik välispraktikantide juhendaja, kes lisaks praktikate juhendamisele aitab sisustada ka nende vaba aega ning kaasab neid erinevatesse ettevõtmistesse.

 • Pihtla RT ja Karl Jalakas - vaatamata väiksele ettevõttele ja kiirele ajale on ettevõte alati nõus panustama õpilaste erialastesse teadmistesse ning tutvustama rallimaailma telgitaguseid. Lisaks koostööpartneriks olemisele on ettevõtte omanik ja juhatuse liige ka ametikooli vilistlane.

 • Grand Rose SPA - ettevõte osaleb aktiivselt spaateenindajate praktikate ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel ja kutseeksamiks valmistumisel. Teeb ettepanekuid ja pakub võimalusi, kuidas rakendada töökohapõhist õpet.

 • Baltic Workboats - praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Ettevõte on selle mõiste perfektne rakendaja, kes on alati olnud nõus võtma praktikale väikelaevaehituse eriala õpilasi.

2015

 • Alar Aksalu (Kaks Kokka ja Ö vanemkokk), kes on alati nõus abistama meie õpetajaid ja kokavõistlusteks valmistuvaid õpilasi.

 • Kaitseliidu Saaremaa malev, kellega koostöös on saanud võimalikuks riigikaitselaagrite läbiviimine.

 • Creative Union´i, kes on ametikooli hea koostööpartner ja kelle juures on praktikal mitmed disaini õppekavarühma õpilased. Samuti on Creative Union pannud välja erialastipendiumi disaini õppekavarühma õpilastele.

 • AS Silberauto, kes on pikaaegne koostööpartner õpilastele praktiliste ja teoreetiliste teadmiste jagamisel, samuti Saksamaalt tulnud välispraktikantide juhendamisel.

 • SA Kuressaare Hoolekanne Päevakeskus, kes on õppiv ja arenev organisatsioon ning kellega toimib koostöö mitmel tasandil – koduhooldaja ja tegevusjuhendaja erialade praktikate korraldamine; töötajate osalemine praktikutena õppetöö läbiviimisel; enamus töötajaid on ametikoolis läbinud valdkonna tasemeõpingud.

 • Eesti Töötukassa Saaremaa osakond, pikaajaline ja meeldiv koostööpartner.

2014

Arendusosakonna koostööpartner– AS Datel (Volle Vint).
AS Datel on väga hea koostööpartner. Nad on abivalmid, väga professionaalsed, aitavad alati leida võimaliku ja parima lahenduse.

Sotsiaaltöö ja eriõppe õppesuuna koostööpartner – Pargi lasteaed (Riina Saar)
Riina Saare eestvedamisel on lasteaed meile pikaajaliseks ja vastutustundlikuks koostööpartneriks nii meie kui kooli välispartnerite praktikantide praktikate läbiviimisel. Lasteaia 2 töötajat (Riina ise ja Kristina Kalf) on meil õpetajad, lasteaia teised töötajad lõputööde retsensentideks ja praktikajuhendajateks. Riina suunab oma töötajaid kooli tasemeõppe- ja täiendusõppesse. Lasteaia üldine olek tervikuna on õpihimuline ja aktiivne.

Iluteeninduse õppesuuna koostööpartner - AS Kuressaare Sanatoorium (Villi Pihl).
Tõhus abi ja tugi spaateenindaja õppekava rakendamisel iluteeninduse õppesuunas.

Autotehnika õppesuuna koostööpartner - ML Autoservice OÜ (Maidu Lempu)
On olnud pikaajaline tunnustatud praktikaettevõte, kelle juures on viimase kolme aastaga praktikal käinud 25 ametikooli autotehnika õppesuuna õpilast ning paljud on seda võimalust kasutanud uuesti ka järgmisel aastal, lisaks on ML Autoservice olnud koostööpartner välispraktikantidele (2 Inglismaa õpilast ja 2 Prantsusmaa õpilast). Pika ja eduka koostöö tulemusena on viimase kolme aasta tulemusena läinud ML Autoservicesse tööle 4 Kuressaare Ametikooli autotehnika õppesuuna lõpetajat

Ehituse ja materjalitöötluse õppesuuna koostööpartner - Aulika Riisenberg (SA Innove)
Osaline kutsestandardite koostamise meeskondades, riiklike õppekavade ja nende töörühmade eestvedaja, kutseõpetajate ja erialaliitude võrgustikuseminaride korraldaja. On raske ületähtsustada tema panust selles, mis lähitulevikus enim mõjutab meie kutseõppurit, õpetajat ja tööandjat õppeprotsessis.

Majutuse ja toitlustuse õppesuuna koostööpartner - Juss Lindmäe (Ku-Kuu)
Juss on olnud aastaid tunnustatud praktikajuhendaja ettevõttes. Samuti ta panustab valdkonnaarengusse, andes õpperestorani töökorraldusse häid soovitusi. Juhendab õpilasi kooli õpperestoranis, tegeleb õpperestoranis valmistatavate toodete tootearendusega.

Majutuse ja toitlustuse õppesuuna koostööpartner turismi valdkonnas – Piret Trei (GO Spa Hotel)
Ta on hea koostööpartner meie kooli turismi- ja majutusevaldkonnas. Koolivaheajal on koostöös Piretiga korraldatud erinevaid üritusi kooliõpilastele ja peredele. Samuti on majutuse õpilased toonud praktika kaitsmisel välja positiivseid näiteid juhendamisest.

2013

Piret Juht (Estravel) – asendamatu abiline, kes on alati valmis aitama, toetama ja nõu andma. Praktiliselt iga päev sõidab mõni meie õpilane või õpetaja koosolekule, praktikale, stažeerima välismaale. Piret on kõigi nende päralt 24/7. Pireti organiseerimisel toimub aastas umbes 150 reisi.

AS Silberauto Eesti – kolm aastat aktiivset koostööd, mille jooksul on ettevõtte spetsialistide poolt läbi viidud tundides kvaliteetset ja kaasaegset õpet saanud üle 100 õpilase.

Alunaut OÜ – koostööna on käivitatud väikelaevaehituse paindlik õpperühm; ettevõte on andnud sisendi õppevahendite ning õppekavade arendamiseks ja lahenduste pakkumine erialaspetsialistide leidmisel. Ettevõtte juht Mark Muru alustas ka ise ametikoolis õpetamist.

Saarte Turismiarenduskeskus – koostöö eest turismihariduse arendamisel. Oleme igakülgselt kaasatud sektori arendustegevustesse, koostöö toimub nii õpetajate kui õpilaste tasandil, lisaks käib TAK juhataja Kaira Kivi ise tunde andmas.

Eesti Töötukassa Saaremaa osakond – koostöös oleme pakkunud töötutele erinevaid koolitusi lähtudes nii tööandjate vajadustest kui ka koolitatavate lisaoskuste arendamise vajadustest. Meie koostöö tulemusena on paljud töötud asunud ametikoolis õppima tasemeõppes.

Sõmera Kodu – pikaajaline praktikabaas hooldustöötajate ja tegevusjuhendajate väljaõppeks ning koostöö õppekavade sisu planeerimisel ja erialaspetsialistide kaasamisel õppetöösse. Sõmera Kodu suunab igal aastal ametikooli õppima umbes 5 – 10 töötajat.

Toomas Leedu (GOSPA) – peakokk ja pühendunud oma ala tegija ning õpilaste poolt kõrgelt hinnatud praktikajuhendaja. Toomas osaleb tööandja esindajana praktikate kaitsmisel, võistluste ning üleminekueksamite komisjonides.

Saaremaa Ühisgümnaasium – tulemuslik koostöö poiste töö- ja tehholoogiaõpetuse ning tütarlaste käsitöö ja kodunduse tundide läbiviimisel. Samuti gümnaasiumiõpilastele valikainete pakkumisel.

 

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 21.11.2023.