Virtuaalsel projektikoolitusel loodi plaatimiskursust

Loomise kuupäev 26.10.2021

12.-13.10 toimus projekti DiVitDE õpetajakoolitus. Üldisest olukorrast tingituna kohtusime seekord virtuaalselt- iga meeskond enda riigis. Seekordne koolitus oli juba teine kord, kui õpetajad oma meeskondadega kokku said ja kogemusi vahetasid.

Esimene õpetajakoolitus toimus vahetult enne pandeemia algust ehk 1,5 aastat tagasi Rootsis. Kui esimesel korral oli koolitus teoreetilisem ja suunatud rohkem kogemuste vahetamisele, siis seekord oli koolitus väga praktiline ning iga partnerriik sai valmis ühe kursuse, mida on õpilastel võimalik digitaalselt läbida.

Meie õpetajad Eliis, Heiko ja Andres keskendusid plaatimiskursuse loomisele. Kui enamik partnerriike kasutas kursuse loomiseks Moodlet, siis meie valikuks osutus Teams. Teistsugune valik annab võimaluse projekti jooksul uurida, kuidas erinevad praktikad toimivad.

Kursuste digivormi viimine läheb edasi ka peale õpetajakoolituse lõppu ja loodetavasti saab omandatud oskusi kasutada ka uute kursuste loomisel tulevikus.

DiVitDE projekti eesmärk on vahetada kogemusi koolide digitaliseerumise osas ja luua interaktiivne käsiraamat nende protsesside juhtimiseks ja õpetajate koolitamiseks.

Kadri Rauniste
haridustehnoloog

Viimati muudetud 26.10.2021.