Põhiväärtused

Kuressaare Ametikooli põhiväärtused, missioon ja visioon on kirjeldatud arengukavas.

Vaata arengukava>

  • Koostöö - ühise eesmärgi nimel koos tegutsedes jõuame hea tulemuseni.
  • Uuendusmeelsus - oleme avatud uutele ideedele ja loovusele ning õpime oma ja teiste kogemustest.
  • Hoolivus - Märkame ja toetame üksteist ning säästame keskkonda.
  • Paindlikkus - Kohaneme kiirelt muutuvate oludega.

Missioon

Kuressaare ametikooli missioon on toetada õppijat tema arengus

Väärtustame igat õppijat.

Juhime ja suuname õppijat individuaalsel arenguteel.

Visioon

Kuressaare ametikool on uuendusmeelne hariduskeskus, kus õpetajad ning õpilased tahavad õppida ja õpetada.

UUENDUSMEELNE HARIDUSKESKUS: Meie õppemeetodid on kaasaegsed. Katsetame uusi lähenemisi ja haarame kinni avanevatest võimalustest. Meid tuntakse kui kutsehariduse innovatsioonikeskust, kelle kogemustest õpitakse.

ÕPILANE: Meie õpilane on julge, hooliv ja ettevõtlik oskusspetsialist, kes panustab ühiskonna jätkusuutlikusse.

ÕPETAJA: Õpetaja on asjatundlik juhendaja, kes naudib oma tööd õppija toetamisel elukestvas õppes.

Moto

Sinu sõber elukestvas õppes.

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 02.02.2023.