Valmis virtuaalse praktilise õppe juhend kutseõpetajatele

Loomise kuupäev 31.08.2021

Äsja ilmus virtuaalse tööpõhise õppe (work-based learning) juhend kutseõpetajatele ja koolitajatele, mis koostati Kuressaare Ametikooli eestvedamisel rahvusvahelises võrgustikus Erasmus+ vWBL projektis.

Viimased poolteist aastat on pandeemia mõjutanud meid kõiki ja seadnud väljakutseid igas valdkonnas. Üleöö toimus üleminek distantsõppele ja kuigi olime digiõppega aastaid tegelenud, oli muutus järsk ja ootamatu. Kuidas sellega tegelikult toime tuldi ja mida me sellest kõigest õppida saame? Uurisime seda tänavu jaanuaris-veebruaris uue Erasmus+ projekti raames kuues riigis, keskendudes peamiselt just tööpõhise õppe korraldamisele ja läbiviimisele, aga ka üldisemalt distantsõppele pandeemia tingimustes.

Meie küsitlusele vastas 90 kutseõpetajat ja-koolitajat Eestis, Portugalis, Itaalias, Küprosel, Bulgaarias ja Poolas, varustades meid põhjalike andmete, arvamuste ja hinnangutega.

Toimunud uuringu tulemuste ja järelduste põhjal on valminud mahukas virtuaalse tööpõhise õppe juhend seitsmes Euroopa keeles, sh eesti keeles.

Sellest juhendist leiavad kutseõpetajad kindlasti nii äratundmist, ühist ja erinevat teiste maade tööpõhise kutseõppega kui ka kokkuvõtteid, järeldusi, ettepanekuid ja loodetavasti õppetunde edaspidiseks.

Juhendi lisas on näiteid digiõppe parimatest praktikatest.

Loe juhendit (eesti keeles, pdf)>link opens on new page

Head lugemist soovides

Jane Mägi

Viimati muudetud 01.09.2021.