Disaini õppesuuna juhitud projekt sai innovatsiooniauhinna

Loomise kuupäev 17.09.2021

16. septembril kuulutas Euroopa Komisjon välja uue Euroopa haridusinnovatsiooni auhinna: the European Innovative Teaching Award; üks laureaatidest oli Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna juhitud koostööprojekt designSTM

Projektis loodi kõigile vabalt kasutatavaid interaktiivseid e-õppevahendeid, mille abil saab lõimida disaini- ja STEM-õppeaineid.

Projekt viidi ellu aastatel 2016-2019. Lisaks Kuressaare Ametikoolile osales projektis 9 Euroopa üld-, kutse- ja kõrgkooli.

Projekti rahastas Erasmus+ programm.

Projekti juhtis Merit Karise.

Vaata ka designSTEM projekti veebilehte>link opens on new page

Viimati muudetud 17.09.2021.