Uudised

Disaini õppesuuna juhitud projekt sai innovatsiooniauhinna 17. september TaaviTuisk

16. septembril kuulutas Euroopa Komisjon välja uue Euroopa haridusinnovatsiooni auhinna: the European Innovative Teaching Award; üks laureaatidest oli Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna juhitud koostööprojekt designSTM


Projektis loodi kõigile vabalt kasutatavaid interaktiivseid e-õppevahendeid, mille abil saab lõimida disaini- ja STEM-õppeaineid.

Projekt viidi ellu aastatel 2016-2019. Lisaks Kuressaare Ametikoolile osales projektis 9 Euroopa üld-, kutse- ja kõrgkooli.

Projekti rahastas Erasmus+ programm.

Projekti juhtis Merit Karise.

Vaata ka designSTEM projekti veebilehte>

Projektis loodi kõigile vabalt kasutatavaid interaktiivseid e-õppevahendeid, mille abil saab lõimida disaini- ja STEM-õppeaineid.

Projekt viidi ellu aastatel 2016-2019. Lisaks Kuressaare Ametikoolile osales projektis 9 Euroopa üld-, kutse- ja kõrgkooli.

Projekti rahastas Erasmus+ programm.

Projekti juhtis Merit Karise.

Vaata ka designSTEM projekti veebilehte>