Õpetaja muutuvas maailmas

Loomise kuupäev 21.02.2022

Kuidas leida õppijatele ja õpetajatele sobivad ja toimivad õpetamismeetodid, -võtted ja tehnikad?

Kuidas üldse õpib õppija muutunud maailmas? Kuidas ta omandab oskused?

Nendele küsimustele otsitakse praktilist vastust enne jõule käivitunud rahvusvahelises projektis „Digital VET for all - co-existing in the digital era“.

Kes ja kuidas?

Seitse partnerit (Soome, Poola, Sloveenia, Saksamaa, Portugal, Eesti, Island) kaheksast erinevast kutsekoolist on nö seljad kokku pannud, et toetada just kutseõpetajat ja selle kaudu ka õppijat.

Eks ka meie kooli õpetajad on tunnetanud vajadust leida viise, kuidas muutuvates oludes õpetada. Keerulisem on sageli praktiliste mh ka sotsiaalsete oskustega. Erinevad õpetajad ja erinevad meetodid, vahendid ja viisid…. Igaüks on mingid lahendused ja leidnud. Ja ikka kummitab kuklas, et järsku on veel mingeid häid ja nutikaid lahendusi, kuidas saaks paremini, ressurssi säästvamalt, ilma läbi põlemata, õppija jaoks huvitavamalt ja kasulikumalt oma tööd teha.

Alanud projekti esmane eesmärk ongi pakkuda erinevate kutsealade kutseõpetajatele üle Euroopa võimalust koos luua ja katsetada uuenduslikke praktikaid just digitaalsete õppe- ja õppematerjalide väljatöötamisel, mis parandavad õppijate kutseoskusi ja võtmepädevusi. Rõhk on elukestval õppel ehk siis õppija õppima õpetamisel ja õpihuvi ärgitamisel. Projekti raames luuakse õpetajate virtuaalne ruum ja hübriidmobiilsuse mudel.

Virtuaalne ruum õpetajatele? Mida seal tehakse?

Ideena on see mõeldud ideede, erinevate toimivate praktikate, ka väljatöötatud materjalide jagamise ja kogemuste vahetamise keskkonnana. Sellega haakub keskkond õppijatele, kus nad saaksid rahvusvahelisemat kogemust erinevate riikide ja erialade õppimisest olles sealjuures testitavateks.

Mille poolest see projekt erineb teistest digioskuste ja digiõppe teemalistest projektidest?

Partnerkoolides on esindatud väga erinev erialavalik – tehnilistest erialadest turismi ja sotsiaali valdkonnani. Ka on esindatud erinevad euroopa kultuuriruumid – põhjast lõunasse ja idast läände. Meil kõigil on erinevad viisid õpetada, erinevad toimetulekustrateegiad muutuvates oludes, erinevad kogemused digiõppega. Selle jagamine toob loodetavasti uut väärtust kõigile osapooltele.

Seega – olgem valmis liituma euroopa kutseõpetajate kogukonnaga – vähemalt virtuaalselt. Eks ikka selleks, et jagada oma kogemusi ja õpetamistarkusi, -materjale ning korjata väärtuslikku teistelt. Kes usaldab teistele anda, saab ka ise vastu!

 

Viimati muudetud 21.02.2022.