Ettevõtetele ja asutustele

Kuressaare Ametikooli üheks peamiseks ülesandeks on ettevõtetele ja asutustele vajalike oskuste-teadmistega töötajate koolitamine. Õppetöö viiakse läbi:

Tihe koostöö tööandjatega on oluline nii uute õppekavade arendamisel, igapäevases õppetöös, praktikate läbi viimisel jne.

Tööandjatele suunatud infomaterjali arendamist Kuressaare Ametikooli veebilehel toetas Euroopa Sotsiaalfond programmi PRÕM raames.

Avaldatud 15.08.2023. Viimati muudetud 15.09.2023.