Eelseisvad vastuvõtud (kutseharidus ja kutsekeskharidus)

Vaata 2023. a vastuvõtukatsete ajakava (pdf)>link opens on new page

  • Dokumentide vastuvõtt 1.03.2023 kuni 6.08.2023.
  • Kevadise sisseastumise vestlused ja katsed 25.-28.04.2023. Vestlused ja katsed on veidi rohkem kui pooltel erialadel.
  • Aprilli vestluste-katsete tulemused kinnitatakse vastuvõtukomisjoni poolt 4.05.2023. Õppida soovija kinnitab hiljemalt 30.06.2023 vastuvõtu infosüsteemis SAIS enda kooli õppima asumise.
  • Suvise vastuvõtu vestlused ja katsed 8.-11.08.2023. Vestlused ja katsed on kõikidel erialadel.
  • Augusti vestluste-katsete tulemused kinnitatakse vastuvõtukomisjoni poolt 16.08.2023. Õppida soovija kinnitab hiljemalt 21.08.2023 vastuvõtu infosüsteemis SAIS enda kooli õppima asumise.
  • Õppetöö algab septembris 2023.

Kutsekeskharidus - päevane õpe

Kujundaja (kujundusgraafik)>

Noorem tarkvaraarendaja>

Juuksur>

Ehitusviimistlus>

Ehitaja>

Mootorsõidukitehnik>

Väikelaevaehitaja>

Kokk>

Majutusteenindaja>

Kutseharidus - päevane õpe

Kutsevaliku õpe>

Abikokk>

Kinnisvarahooldaja>

4. taseme kutseõpe - tsükli- või õhtuõpe

Kujundaja (liikuva graafika kujundaja)>

Noorem tarkvaraarendaja>

Spaateenindaja>

Juuksur>

Hooldustöötaja>

Lapsehoidja>

Tegevusjuhendaja>

Väikelaevaehitaja>

Bussijuht>

Veoautojuht>

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator>

Mööblirestauraator>

Kondiiter>

Kokk>

5. taseme kutseõpe - tsükliõpe

Raamatupidaja>

Ärikorralduse spetsialist>

Giid (loodusgiid)>

Töökohapõhine õpe 

Õppetöö algus mais 2023

Kelner>

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 04.05.2023.