Eelseisvad vastuvõtud (kutseharidus ja kutsekeskharidus)

2024. a vastuvõtt

  • Dokumentide vastuvõtt sais.ee keskkonnas 01.03.2024 kuni 21.04.2024
  • Vastuvõtuvestlused ja –testid, loovülesanded 24. aprill–26. aprill. Lisavastuvõtt neile, kes ei saa osaleda aprillis vastuvõtuvestlusel ja -testidel: 17. juuni
  • Vastuvõtutulemused kinnitatakse vastuvõtukomisjoni poolt 26.06.2024.
  • Õppida soovija kinnitab hiljemalt 01.07.2024 sais.ee keskkonnas enda kooli õppima asumise

Lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele 01.07.2024 kuni 11.08.2024.

Õppetöö algab septembris 2024.

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kutsekeskharidusõpe - päevane õpe pärast põhikooli lõpetamist

Kujundaja (liikuva graafika kujundaja)

Kujundaja (stilist)

Noorem tarkvaraarendaja

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (üldehitus)

Mootorsõidukitehnik

Väikelaevaehitaja

Kokk

Turismiteenindus

2.-4. taseme kutseõpe – päevane õpe pärast põhikooli lõpetamist

Kutsevaliku õpe

Kinnisvarahooldaja

Abikokk

4. taseme kutseõpe - tsükliõpe täiskasvanule

Kujundaja (interaktiivse graafika kujundaja)

Nahkkäsitöö valmistaja

Kergete rõivaste rätsep

Keraamik

Tekstiilkäsitöö

Noorem tarkvaraarendaja

Spaateenindaja

Hooldustöötaja

Lapsehoidja

Tegevusjuhendaja

Bussijuht

Veoautojuht

CNC puidu-töötlemiskeskuse operaator

Tisler

Kondiiter

Kokk

5. taseme kutseõpe - tsükliõpe täiskasvanule

Raamatupidaja

Giid (kultuurigiid)

Väikeettevõtja

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.