Disaini õppesuund kujundab õppematerjalid pseudoteaduste kummutamiseks

Loomise kuupäev 11.02.2021

Pseudoteaduste kummutamiseks alustas Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskuse töörühm mullu detsembrikuus Erasmus+ projekti EVIDENCE.

Projekti eesmärk on töötada välja metoodika ning õppematerjalid, mis aitaksid toime tulla „tõejärgse ajastu“ proovikividega. Nende rakendamise tulemusena peaks kasvama noorte võimekus teha tõenduspõhiseid ja kaalutletud otsuseid tervisega seotud küsimustes.

Õppematerjalide sihtgrupp on 15-18-aastased üldharidus- ja kutsekoolide õpilased ning loodus- ja sotsiaalainete õpetajad. Lisaks õpivad noored loodavate juhendvideote abil kasutama erinevaid andmete visualiseerimise meetodeid (nt infograafika, videopäevik, visuaalne lihtsustamine), et oma uurimistulemusi veenvamalt vahendada.

„Praeguse pandeemia ajal vaatame suure murega, kuidas arstid ja teadlased on sattunud verbaalse ja füüsilise rünnaku alla inimestelt, kes ei suuda orienteeruda vastukäiva teabe suures hulgas.

Kõlama jäävad pigem sõnumid, mida esitatakse kategoorilises ja emotsionaalselt üles köetud toonis.

Kooli roll kriitilise mõtlemise toetajana on muutumas sõna otseses mõttes eluliselt oluliseks,“ ütles projektijuht Katrin Vaino.

Projekt kestab 30 kuud ning selles osalevad partneritena veel Umeå ülikool Rootsist, Antonio Arroio kunstikool Portugalist, Kuressaare Ametikooli disaini õppesuund ning Küprose ülikool.

Disaini õppesuunast osalevad projektis Merit Karise ja Oliver Maaker, kes toovad kaasa disainisuuna eelmises Erasmus+ projektis DesignSTEM omandatud teadmised ja oskused, ning õppematerjalide loomise veebiraamistiku Fachwerk.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+

Merit Karise

Viimati muudetud 19.02.2021.