Uus projekt arendab tööpõhist õpet virtuaalses vormis 

Loomise kuupäev 21.01.2021

Eelmisel kevadel lahvatanud pandeemia tõi kaasa seniolematu olukorra ka kutsehariduses. E-õpe või digiõpe polnud küll midagi eriti uut, aga kuidas kogu kutseõpet, millest suure osa moodustab praktiline õpe ja praktika, ikkagi täies mahus distantsilt läbi viia? 

Sellele küsimusele pidid õpetajad kiiresti vastused leidma ja leidsidki, kes tagantjärgi hinnates paremini, kes kehvemini. Millest sõltus edu ja millest tulenes ebaedu, on tänaseks analüüsimata, sest tegelikult kestab ju ka pandeemia edasi ja distantsõppe vajadus on endiselt õhus. 

Liitusime kevadise eriolukorra ajal virtuaalset kutseõpet toetava projektimeeskonnaga Erasmus+ taotluse ettevalmistamisel ja uue kooliaasta alguseks oli taotlus heakskiidetud. Projektitaotlust koostades lootsime küll sügiseks olukorda, et saame kogu projektimeeskonnaga kokku, arutame eesmärgid ja sisu detailselt läbi, teeme tööjaotuse täpsustused ja hakkame pihta nagu varasemalt rahvusvahelistes projektides. Kuid seekord on kõik teisiti ja ühel hetkel oli selge, et meil pole võimalik avakoosolekuks kokku sõita, me peame tutvuma veebis ja me peame suhtlema veebis.  

Tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et projektitöö on täies hoos. Esimene sisupakett on seotud virtuaalse tööpõhise õppe uuringuga, selle analüüsi ja järelduste-soovitustega õpetajatele. Selle tegevuse eestvedaja projektis on Kuressaare Ametikool, mis tähendab ka päris suurt vastutust. Uuring toimub kõikides partnerriikides: Itaalias, Portugalis, Poolas, Bulgaarias, Küprosel ja meil ning igast riigist ootame nö ekspertgruppi minimaalselt 15 õpetajat-koolitajat, kellel on pandeemiaaegne kogemus tööpõhise õppe läbiviimisel. 

Meie koolis on paljudel see kogemus olemas ja samuti võimalus seda kogemust teistega jagada. Hiljemalt sügiseks loodame valmis saada uuringu põhjal valmiva juhendiga õpetajatele. Edaspidi on tulemas ka koolitused õpetajatele. 

Tööpõhine õpe kui mõiste ei ole meil millegipärast eriti levinud ja enamasti seostatakse seda kohe ja üksnes töökohapõhise õppega. Kuid tööpõhine õpe (Work-based learning, lühendatult WBL) on palju laiem ja hõlmab kõiki õppetegevusi, milles on seos reaalse tööga, sh ka õpilasfirmad, õppekäigud, töövarjutamine, projektid jms. 

Projekti veebileht aadressil on seitsmes keeles online www.vwbl.eulink opens on new page, mis hakkab olema peamine teavituskanal projektist, selle käigust ja tulemustest.  

Jane Mägi

Viimati muudetud 21.01.2021.