Akadeemiline kalender

2022/2023. õppeaasta

Õppetöö algus

01. september 2022 kell 10.00 avaaktus esmakursuslastele

Teise, kolmanda ja tsükliõppe kursuse õppijatel vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile

Riigikaitselaager kutsekeskhariduse õppe esmakursuslastele 7.–9. septembrini

Lõpuaktused

talvine lõpetamine – 3. märts 2023 kell 14.00

suvine lõpetamine – 22. juuni 2023 kell 12.00

Õppetöö vaheaeg

23. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023 (kutsekeskharidusõpe, KVH)

3. aprill – 9. aprill 2023

Õppeaasta lõpetamine 2023

Lõpukursused

Talvine lõpetamine

Õpiväljundid ja moodulihinded peavad olema välja pandud hiljemalt 27. veebruaril kell 10.00

Suvine lõpetamine

Õpiväljundid ja moodulihinded peavad olema välja pandud hiljemalt 15. juunil kell 10.00

 

Esimese poolaasta õpitulemused

Järelevastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 27. jaanuaril kell 20.00.

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 29.01.2023 kell 23.59

 

Teise poolaasta õpitulemused 

Järelevastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 31. augustil kell 20.00

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 31.08.2023

 

Info järelevastamiste/järeltööde toimumise aja ja koha kohta edastavad õpetajad õppeinfosüsteemi kaudu.

Vaata õppetöö graafikut Tahvlis (õppetsüklid, praktikad jne)>link opens on new page

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 02.02.2023.