Vilistlane saavutas õpirändekonkursil kolmanda koha

Loomise kuupäev 10.05.2018

Euroopa Päeval kuulutati välja üle-eestilise õpirändekonkursi võitjad, 50 nominendi seas saavutas kolmanda koha saavutas Monika Turba, kes sooritas Kuressaare Ametikooli õpingute ajal välispraktika Iirimaal.

„Mis see mulle andis? Mind edutati pärast õpingute lõppu olemasoleval töökohal, sain juurde otsustusõigust ning töökohustusi, ning samuti ka töötasu, mis oli minu jaoks eesmärk õpingute ja õpirände sooritamisel. Mulle anti pärast seda võimalus kaasa lüüa rahvusvahelistel messidel ja tegeleda ettevõtte turundusvaldkonnas tekkinud küsimustega ning minu ettepanekutest ning arvamustest peetakse lugu. Tunnen, et mul on suurem otsustusõigus ja vabadus. Õpiränne andis mulle juurde julgust ja enesekindlust,“ kirjutas Monika oma kandideerimiskirjas.

Norman-Optikas töötav Monika õppis Kuressaare Ametikoolis ärikorralduse spetsialisti eriala ja lõpetas kooli 2017. aastal. Sama aasta kevadel oli ta neljanädalasel välispraktikal Iirimaal Dublinis. Praktikakohaks oli internetiteenuseid pakkuv connect.ie. Praktikat rahastas EL haridusprogramm Erasmus+.

„Õpirände ajal loodud tutvuste kaudu hakkasin EIWH( European Institute of Women’s Health) liikmeks, mis edendab soolist võrdõiguslikkust tervishoius kogus Euroopas. Lõin mitmeid kontakte, kes motiveerisid ning julgustasid mind muudkui edasi pürgima,“ märkis Monika.

Konkursi viis läbi Sihtasutus Archimedes, kes tunnustas Tallinnas korraldatud tänuüritusel aasta parimaid õpirände elluviijaid haridus- ja noortevaldkonnas.

Käesoleval õppeaastal osales Erasmus+ välispraktikatel 60 Kuressaare Ametikooli õpilast, õpetajat ja värsket vilistlast.

Innustab osalema

„Minult on paljud tuttavad, koolikaaslased küsinud nõu ja kommentaare kas minna ja miks?“ märkis Monika. „Olen üritanud neid innustada ja rääkinud enda positiivsest kogemusest ning soovitan õpirännet ka edaspidi kõikidele noortele! Ühest väikesest sammust võivad alguse saada suured muutused.“

 

Viimati muudetud 21.08.2018.