Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (üldehitus) – 3 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe Statsionaarne, koolipõhine – päevaõpe Põhiharidus 3 a

Ehituse eriala sobib neile, kellele meeldib praktiline tegevus, kellel on hea loogiline mõtlemine, ruumiline kujutlusvõime, tehniline taip ning lahtised käed. Kui oled kellegi teise kõrval ehitusel kaasa löönud ja see on sulle meeldinud, siis on see eriala just sinu jaoks! 

Ametikooli õpilased on edukalt osalenud üleriigilistel kutsevõistlustel ehituspuusepa võistlusaladel:

 • 2010: Tarmo Paat, Kalmar Sepp (1. koht)
 • 2011: Steven Šubin, Risto Sepp (2. koht)
 • 2012: Steven Šubin, Siim Kaljurand (1. koht)
 • 2013: Steven Šubin, Vaido Vahter (3. koht)
 • 2014: Koit Kaer, Vaido Vahter (2. koht)
 • 2015: Koit Kaer, Janari Viskus (2. koht)
 • 2016: Koit Kaer, Ken Pihlas (1. koht)
 • 2017: Keido Keinast, Ken Pihlas (3. koht)
 • 2018: Sten Torri, Markus Juursoo (3. koht)
 • 2019: Martin Mägi, Oliver Kilter (1. koht)

Erialal õpitakse

Põhiõpingutes õpitakse ehitusjoonestamise aluseid, ehitusmõõdistamise aluseid, troppimis ja tõstetöid, müüritööde aluseid, müüritööd, hüdeo- ja soojusisolatsioonitöid, betoonitöid, krohvimistöid.

Üldõpingute mooduleid õpitakse läbivalt läbi kolme õppeaasta.

Valikõpingute moodulid toetavad põhiõpinguid.

Vaata täpsemalt õppekavast>link opens on new page

Õppetöö ajad

Loe rohkem: 30 põhjust, miks valida kutsekeskharidus Kuressaare Ametikoolist>

Töövõimalused

Heade baasoskustega eriala lõpetanul on tööturul järgmised eelised: kindel töö, keskmisest kõrgem palk ja palju valikuvõimalusi töötamiseks kas ehitus-, remondi- või kinnisvarahooldusettevõtetes.

Loe selle eriala kohta ametite andmebaasist>link opens on new page

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetaja saab nii ameti kui ka keskhariduse.

Edasi on võimalik õppida Eesti Maaülikoolis maaehitust (ehitusinsener), Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehitust, Tallinna Tehnikaülikoolis ehituse projekteerimist ja ehitusjuhtimist.

Mitmed meie lõpetajad on edasi õppima läinud Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus ametikoolide lõpetajad saavad sisseastumisel lisapunkte. Vaata täpsemalt>link opens on new page

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

 • Kui erialale on vabu kohti, algab lisavastuvõtt 01.07.2024

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Test
 • Vestlus
 • Pingeridade koostamisel arvestatakse ka põhikooli lõputunnistuse või 9. klassi hinnetelehe hindeid.

Esita sisseastumisavaldus: sais.eelink opens on new page

Avaldatud 05.04.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.