Tasuta tööalasel täienduskoolitusel saab arendada digioskuseid

Loomise kuupäev 25.01.2021

Kuressaare Ametikoolis saab sel aastal osaleda kuuel digioskuste arendamise täienduskoolitusel.

„Koolituste läbiv teema on küll digioskused, aga sihtrühmad on väga erinevad: tööstusettevõtete töötajad, väikeettevõtjad, projekteerijad, kontoritöötajad,“ rääkis ametikooli koolitusjuht Ade Sepp.

Koolitustele registreerumine ametikooli veebilehe kaudu on alanud.

Täiskasvanute tööalase täienduskoolituse riiklikku koolitustellimuse (TTK RKT) kinnitab haridus- ja teadusministeerium ametikooli taotluste alusel.

Koolitusi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Koolitustel saavad osaleda põhihariduse omandanud või 17 –aastased ja vanemad isikud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

„Ametikooli jaoks on rõõmustav see, et paljude koolitustel osalejate jaoks on see lühem kursus kohaks, kus saadakse kooliga tuttavaks, nähakse meie võimalusi ja tullakse siis tasemeõppesse mõnd eriala omandama,“ märkis Sepp.

Registreeruda saab koolitustele:

Loe rohkem ja registreeru siin!

Viimati muudetud 25.01.2021.