Uudised

Ametikoolis tehtud metall- ja plastikpaate saab müüa ja registreerida 08. veebruar TaaviTuisk

Kuressaare Ametikool sai Veeteede Ametilt tegevusloa metallist ja plastikust väikelaevade ehitamiseks, katsetamiseks ja remontimiseks. Luba annab võimaluse õppetööna valminud aluseid müüa ja registreerida.


„Me ehitame õppetöö käigus paate, aga selleks, et neid saaks müüa ja registris arvele võtta, oli vaja tegevusluba,“ rääkis ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson. „Me ei tee valmis aluseid seeriatoodanguna ja kogused on väikesed, mõni paat või kaater aastas, aga lõputult me neid ladustada ka ei saa. Kuna tegemist on kalli erialaga, siis meie jaoks on oluline materjalikulu tagasi teenida, et see uuesti õppetöösse suunata.“

Siiani oli ametikoolil tegevusluba puidust väikelaevade ehitamiseks ja katsetamiseks ning puidust ja plastikust väikelaevade remontimiseks.

Kuressaare Ametikoolis saab väikelaevaehitajaks õppida päevases kutsekeskharidusõppes või täiskasvanuna tsükliõppes. Väikelaevaehituse õppetöökojad asuvad Upa külas Tehnoloogiamajaka õppehoones.

Seni said õppijad oma ametikoolis valminud aluseid iseehitatutena arvele võtta, aga sellisel juhul kehtib 5-aastane müügipiirang.

„Me ehitame õppetöö käigus paate, aga selleks, et neid saaks müüa ja registris arvele võtta, oli vaja tegevusluba,“ rääkis ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson. „Me ei tee valmis aluseid seeriatoodanguna ja kogused on väikesed, mõni paat või kaater aastas, aga lõputult me neid ladustada ka ei saa. Kuna tegemist on kalli erialaga, siis meie jaoks on oluline materjalikulu tagasi teenida, et see uuesti õppetöösse suunata.“

Siiani oli ametikoolil tegevusluba puidust väikelaevade ehitamiseks ja katsetamiseks ning puidust ja plastikust väikelaevade remontimiseks.


Kuressaare Ametikoolis saab väikelaevaehitajaks õppida päevases kutsekeskharidusõppes või täiskasvanuna tsükliõppes. Väikelaevaehituse õppetöökojad asuvad Upa külas Tehnoloogiamajaka õppehoones.

Seni said õppijad oma ametikoolis valminud aluseid iseehitatutena arvele võtta, aga sellisel juhul kehtib 5-aastane müügipiirang.