Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Väikelaevaehitaja – 3 a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutsekeskharidusõpeÕppevormStatsionaarne - päevaõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 a

Väikelaevaehitaja valmistab puust, metallist või komposiitmaterjalist paate, jahtlaevu ja kaatreid kerepikkusega kuni 24 m ning paigaldab neisse sisustust, laevatehnikat ja elektriseadmeid.

Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus väikelaevaehitust õppida saab. 

Koolil on kaasaegse sisseseadega õppetöökojad.

Saaremaal on palju edukaid väikelaevu ehitavaid ettevõtteid, kuhu õppijad saavad praktikale ning hiljem tööle minna.

Vaata õppekava!

Õpingute lõpus tehakse väikelaevade ehitaja kutseeksam. Eksami sooritajad saavad kutsetunnistuse, millega tõsta oma väärtust tööjõuturul.

Gert Aadussoo Kuressaare Ametikool väikelaevaehitaja"Õpingud andsid valitud erialal väga hea vilumuse. Sain omandada praktilisi kogemusi ettevõttes, mis on ametikooli puhul väga suur pluss. Hea on ka see, et ametikoolis on võimalik omandada eriala, millel soovid kunagi karjääri teha, ja samal ajal saad ka keskhariduse."
Gert Aadussoo, 2017. a vilistlane
 
Paadiehitus ei ole päevad läbi sama liinitöö, vaid väljakutsed on väga erinevad. Praegusel erialal saab jahtidega sõitmas käidud ja isegi kaatreid Soome viidud ja toodud."
Teet Kirst, 2016. a vilistlane

Õppetöö ajad

  • Õppetöö toimub tööpäeviti E–R kell 8.30–16.00
  • Õppeperiood kestab üldjuhul septembrist juunini

Töövõimalused

Eesti väikelaevaehituse keskuseks on Saaremaa. 

Vaata rohkem väikelaevaehituserialade õppimise kohta Saaremaal.

Kui täna annavad väikelaevaehitusettevõtted üle Eesti tööd 500 inimesele, siis lähiaastail oodatakse selle arvu kahekordistumist. Eestis on alles vajadus tekkimas väikelaevade hoolduse ning remondi järele, mis pakub tulevikus täiendavaid töövõimalusi.

Edasiõppimisvõimalused

TalTech Mereakadeemia Meremajanduse keskuses Kuressaares saab õppida meretehnika ja väikelaevaehituse eriala, mis annab ametikoolis väikelaevaehitaja vilumused ja keskhariduse omandanud noorele võimaluse saada väikelaevaehituse inseneriks, omandada rakenduskõrgharidus ning tõusta karjääriredelil.

Sisseastumise ajakava

  • Sisseastumisavaldusi saab esitada 01.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuvestlus toimub 12.08.2020 kell 11 ruumis Õ303
  • Vastuvõtu tulemused kinnitatakse kooli poolt 21.08.2020
  • Õppima asumise kinnitab õpilaskandidaat hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

 

Sisseastumiskatsed

  • vestlus