Abikokk (sobib HEV õppijale) – 1a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe - lihtsustatud Statsionaarne, koolipõhine – päevaõpe Põhiharidus 1 a

Abikoka õppekaval saab hakkama lihtsustatud õppekavaga põhikooli lõpetanu.

Hea abikokk on aus, täpne ja kohusetundlik. Ta abistab kokka toitude valmistamisel ning teeb puhastus- ja koristustöid.

Abikoka õppekava on kohandatud HEV- (hariduslik erivajadus) õppijatele. See, kas õppijad teevad õpingute lõpus ka kutseeksami, sõltub õppijate tasemest.

Peale põhiõpinguid ja praktilist koolitööd ootavad meie koostööpartnerid teid praktikale. Selleks on valikuvõimalusi kiirtoitlustusettevõtetes, suurköökides, koolides, haiglates, lasteaedades, kohvikutes.

Erialal õpitakse

  • kasutama oma töös mõistlikult nii toiduaineid kui ka muid materjale
  • planeerima oma tööd ja tööaega
  • valmistama ette tööpindasid ja tooraineid
  • valmistama koka juhendamisel etteantud roogasid
  • vastutama köögi ja töövahendite puhtuse ja korrashoiu eest

Vaata õppekava>link opens on new page

Tugisüsteem

Kool võimaldab erivajadusega õpilasele tugiteenuseid, sh karjääriteenust, õpiabi ja sotsiaalpedagoogi. Õpilase toetamiseks on võimalik talle koostada individuaalne õppekava. Igapäevaselt toetab rühmajuhataja.

Meil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali.

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi Kuressaare kesklinnas asuvas õppekompleksis.

Õppijal on nädalas 30 tundi E–R 8.30–14.15

Õppeperiood kestab septembrist juunini ja selle aja sees on ka praktika.

Kaugemalt tulijad saavad õpingute ajal elada ametikooli õpilaskodus

Töövõimalused

Abikokk leiab tööd kiirtoitlustusettevõtetes, suurköökides, koolides, haiglates, lasteaedades, kohvikutes.

Edasiõppimise võimalused

Kuressaare Ametikoolis saab lihtsustatud erialal edasi õppida kinnisvarahooldust. See eriala sobib samuti HEV-õppijatele.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

  • Kui erialale on vabu kohti, algab lisavastuvõtt 01.07.2024

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

  • Vestlus
  • Vestluse tulemuse alusel koostatakse pingerida.

Esita sisseastumisavaldus: sais.eelink opens on new page

Avaldatud 19.12.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.