Õppija praktika ettevõttes

Mis on praktika?

Praktika on tasemeõppe osa, mille ajal õppija täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.

Praktika sooritamise käigus kinnistab õppija teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Igal erialal moodustab praktika vähemalt 25% õppekava mahust. Ametikool lubab praktikale neid õppijaid, kellel puuduvad õppevõlad.

Igaks õppeaastaks koostatakse praktikagraafik, milles määratakse kindlaks ametikooli kõikide õpperühmade praktikaperioodid.

Praktikakohtade leidmisega tegelevad eelkõige õppijad ise. Kui õppijal on raskusi praktikakoha leidmisel, abistab teda ka koolipoolne praktikajuhendaja, kelleks üldiselt on õppija rühmajuhataja.

Ametikooli praktikakorraldus on lahti kirjutatud praktikakorralduse eeskirjas. Kehtivale praktikakorralduse eeskiri on ametikooli avalikus M365 pilvepesas, link on alajaotuses Eeskirjad.

Mida ootab ametikool praktikajuhendajalt?

Juhendamine on protsess kindlate oskuste omandamiseks ja lihvimiseks kogenud töötaja ehk juhendaja käe all

Juhendaja suunab juhendatava arengut ja annab regulaarselt tagasisidet ning jälgib, et praktikant saaks sooritada praktikakavas toodud ülesanded. Küsimuste korral võtab ühendust koolipoolse praktikajuhendajaga. Kontaktandmed on kirjas õppija praktikalepingus. Ei tohi unustada, et praktikant tuli õppima ja tal on vaja sooritada neid tööülesandeid, mis on praktikakavasse kirja pandud.

Hea juhendaja:

  • Tunneb hästi valdkonda ja juhendatava tööd;
  • Suudab selgitada, miks midagi tuleb teha.
  • On eeskujuks.
  • On hea suhtleja.
  • Loob praktikandiga usaldusliku suhte.
  • Teab praktikandi eesmärke.

Praktika järel peab õppija oma praktikat ametikoolis kaitsma. Ühe osana praktikadokumentidest esitab praktikant praktikapäeviku ja ettevõttepoolse juhendaja üldhinnangu. Ametikool ootab, et hinnang oleks sisukas ja aitaks kitsaskohtade ilmnemisel probleemidele tähelepanu juhtida, et neid õppetöös ja järgmiste praktikate korraldamisel parandada.

Kuidas leida praktikanti enda ettevõttesse?

Kui sa tunned, et oled valmis oma teadmisi ja kogemusi jagama ning oled valmis meie õppijaid oma ettevõttes juhendama, siis võta ühendust kooli üldkontaktidel või konkreetse valdkonna juhtõpetajaga.

Kes on koolipoolne kontakt praktika läbiviimisel?

Sinu kontakt koolis on koolipoolne praktikajuhendaja ehk kontakt praktikalepingus. Koolipoolne praktikajuhendaja on üldjuhul õpilase rühmajuhataja.

Praktikajuhendajate koolitamine

Ametikool korraldab ka ettevõtete poolsete praktikajuhendajate koolitamist, kus saadakse ülevaade praktikate korraldusest ja vahetatakse kogemusi praktikajuhendajatega teistest ettevõtetest. 

Praktikaettevõtete tunnustamine?

Praktikakohtadena on eelistatud Kuressaare Ametikooli poolt tunnustatud ettevõtted/asutused.

Kuressaare Ametikooli tunnustatud praktikaettevõtted on: https://www.ametikool.ee/et/tunnustatud-praktikaettevottedlink opens on new page

Avaldatud 21.08.2023. Viimati muudetud 15.09.2023.