Väike kutsekool võib olla rahvusvahelistumises suur

Loomise kuupäev 21.11.2023

Osalesime projektijuht Ave Paaskiviga oktoobri lõpus EfVETi aastakonverentsil Rhodosel. Ave kirjutas oma muljeid siin.

Minu jaoks jäid kõlama kaks põhilist teemat: rahvusvahelistumine Euroopa kutsehariduses ja roheteemadega tegelemise mahukus.

Ühel paljudest konverentsipäevade jooksul peetud vestlustest vaatas 13 tuhande õppijaga Hollandi kutsekooli projektijuht sisuliselt alt üles ühele itaallasele, öeldes: „Teie mängite Champions League’s.“ Selles Loode-Itaalias asuvas koolis on 1000 tasemeõppijat ja sada õpetajat. Rahvusvahelise koostöö osakonnas on üheksa inimest. Projekte on kõikides Erasmus+ alaprogrammides, sh tippkeskuse (CoVE) programmis. Pilootprogrammis alustati esimest võimekuste loomise e Capacity Building projekti Balkani riikides ja nüüd on alustatud juba teist. Aktiivselt kasutatakse ka neid võimalusi, mida EfVET pakub õpetajate rahvusvaheliseks võrgustumiseks ja koostööks.

Kooli suurus ei takista olemast rahvusvahelises koostöös aktiivne, käia ajaga kaasas ja pakkuda õppijatele seeläbi kaasaegset haridust. Ametikoolina oleme selles osas samuti heaks näiteks, meie rahvusvaheline koostöö on olnud läbi aastate aktiivne, tehtud on palju projektitööd. Oleme saanud palju tunnustusi ja tõusnud esile, seda ka võrreldes suuremate kutsekoolidega.

Oleme samuti alustanud esimest Capacity Building projekti koos soomlastega Tansaanias. Taotluse kirjutamine oli aega- ja vaevanõudev, projekti taotluse järel rippus selle saatus pikalt juuksekarva otsas. Nüüd on Tansaania partnerid bürokraatlikud takistused Euroopa Komisjoniga ületanud ja sisuline töö algab.

Osaleme ka esimese tippkeskuste e CoVE projekti taotluses. Protsess kulgeb samuti väga vaevaliselt. Elu näitab, kui kaugele sellega jõuame, aga me oleme avatud ja ei ütle esimese asjana partneritele: „Ei“. Võimalusi ja koostööpakkumisi on muidugi palju, kõiki siiski vastu võtta ei jõua. Tähtis on oma strateegiale ja huvidele kindlaks jäämine.

Roheteemadega tegeleb terve Euroopa

Roheteemadega tegeleb terve Euroopa kutseharidus. Mõnel pool on jõutud kaugemale. Baskimaal on üks kompetentsikeskus, kus tehakse õppijatega koos praktilisi ringmajandusprojekte biomaterjalide tootmisel. Kaks Hollandi loomaarsti õdede õpetajat rääkisid oma alt-üles põhimõttel loodud rohevisioonist, mille aluseks on tõdemused:

  • Keegi ei tea kõiki õigeid vastuseid
  • Kõigil on vaja õppida
  • Meil on sellega kiire

Tuli välja ka hulk murekohti: teema on uus, raskesti mõistetav ja lai. Õpetajakoolituses ei ole roheoskuste õpetamist palju käsitletud. Kuidas roheoskusi mõõta? Koolide juhtkondade jaoks ei ole see alati prioriteet – ühes rühmatöös tõi Hollandi kool näite, kus rohestrateegia tegelik elluviimine on jäänud seisma.

Toodi välja, et väga tähtis on suhtumine, juhtkonna toetus, õpetajate autonoomia ja edasi liikumine väikeste sammudega. Selle viimasega tegeleme ametikooli Roherakukeses.

Meil on olnud mitu rahvusvahelist roheteemadega seotud projekti. Värskelt on alanud VET Schools Doing Green, kus arendame õpetajate ja õppija teadlikkust ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide osas ja plaanis on õpetajate koolitused ja võrgustikutöö ning õpilasprojektid.

Viimati muudetud 21.11.2023.