Uudised

Uus õpik aitab toetada praktilist ettevõtlusõpet 23. jaanuar TaaviTuisk

Kuressaare Ametikooli juhtõpetaja Jane Mägi osalusel valmis digitaalne ettevõtlusõpik, mis on suunatud kutseõppe õpilastele ja aitab praktilist ettevõtlusõpet teoreetilise materjali ja harjutustega toetada.


"Ei olnud ühtset õppematerjali ettevõtluse alustest, turundusest ja finantsidest, mis oleks mis oleks suunatud neile kutsekeskhariduse taseme õppijatele, kes põhikooli baasil tulevad ametit õppima,“ rääkis Mägi, kes juhib ametikooli ettevõtluse ja IT õppesuunda. „Näiteks turunduse alal on üsna palju õppematerjale, mille hulgast keeruline sobivat leida. Finantsarvestuses, mis õpilasfirmade tegevuses väga olulisel kohal, jällegi vähe materjali.”

Õpik on kohandatud neljanda taseme kutseõppe õpilastele ettevõtlusõppe baasmoodulis kasutamiseks.

„Meie koolis saavad tänaseks kõik kutsekeskhariduse erialade õppijad praktilise ettevõtluskogemuse läbi õpilasfirmade. Ma usun, et see annab tööjõuturul eelise, kui õppijad on neid asju saanud koolis läbi tegevuse proovida. Näeme koolis iga päev, et läbi projektõppe ja teiste 
ettevõtlikust arendavate õppemeetodite õpitakse palju rohkem ja tõhusamalt,“ ütles Mägi.

Uut ettevõtlusõpikut saavad kasutada kõik soovijad keskkonna Opiq.ee kaudu, toimetamisel aitas kaasa kirjastuse meeskond.

Mägi sõnul annab õpiku digitaalne vorm võimaluse seda pidevalt täiustada. „Õpik on selles punktis, kus seda saab kasutada. Ta on elav õpik, kogume tagasisidet ja selle põhjal saame sisu täiendada.“

Lisaks Mägile olid õpiku koostajateks Tiina Aidnik Tartu Kutsehariduskeskusest, Sirje Rekkor Tallinna Ülikoolist, Elen Raudsepp Tallinna Majanduskoolist ning Katrin Kivisild SA Innovest.

Sel õppeaastal on Junior Achievementi juures registreeritud kümme ametikooli õpilasfirmat.

Õpilasfirmade programm, kuhu on kaasatud kõik teise või kolmanda kursuse kutsekeskhariduse erialade õppijad, algas ametikoolis 2015. a.

Tegevuse eesmärk on õpilasfirma meetodil anda õppijatele võimalus saada praktiline 
ettevõtluskogemus ning arendada seeläbi ettevõtlikkust, meeskonnatöö jm eluks vajalikke oskusi.

Aastal 2018 pälvis ametikool üle-euroopalise auhinna „Euroopa ettevõtlik kool.“

"Ei olnud ühtset õppematerjali ettevõtluse alustest, turundusest ja finantsidest, mis oleks mis oleks suunatud neile kutsekeskhariduse taseme õppijatele, kes põhikooli baasil tulevad ametit õppima,“ rääkis Mägi, kes juhib ametikooli ettevõtluse ja IT õppesuunda. „Näiteks turunduse alal on üsna palju õppematerjale, mille hulgast keeruline sobivat leida. Finantsarvestuses, mis õpilasfirmade tegevuses väga olulisel kohal, jällegi vähe materjali.”

Õpik on kohandatud neljanda taseme kutseõppe õpilastele ettevõtlusõppe baasmoodulis kasutamiseks.

„Meie koolis saavad tänaseks kõik kutsekeskhariduse erialade õppijad praktilise ettevõtluskogemuse läbi õpilasfirmade. Ma usun, et see annab tööjõuturul eelise, kui õppijad on neid asju saanud koolis läbi tegevuse proovida. Näeme koolis iga päev, et läbi projektõppe ja teiste 
ettevõtlikust arendavate õppemeetodite õpitakse palju rohkem ja tõhusamalt,“ ütles Mägi.


Uut ettevõtlusõpikut saavad kasutada kõik soovijad keskkonna Opiq.ee kaudu, toimetamisel aitas kaasa kirjastuse meeskond.

Mägi sõnul annab õpiku digitaalne vorm võimaluse seda pidevalt täiustada. „Õpik on selles punktis, kus seda saab kasutada. Ta on elav õpik, kogume tagasisidet ja selle põhjal saame sisu täiendada.“

Lisaks Mägile olid õpiku koostajateks Tiina Aidnik Tartu Kutsehariduskeskusest, Sirje Rekkor Tallinna Ülikoolist, Elen Raudsepp Tallinna Majanduskoolist ning Katrin Kivisild SA Innovest.

Sel õppeaastal on Junior Achievementi juures registreeritud kümme ametikooli õpilasfirmat.

Õpilasfirmade programm, kuhu on kaasatud kõik teise või kolmanda kursuse kutsekeskhariduse erialade õppijad, algas ametikoolis 2015. a.

Tegevuse eesmärk on õpilasfirma meetodil anda õppijatele võimalus saada praktiline 
ettevõtluskogemus ning arendada seeläbi ettevõtlikkust, meeskonnatöö jm eluks vajalikke oskusi.

Aastal 2018 pälvis ametikool üle-euroopalise auhinna „Euroopa ettevõtlik kool.“