Tootmise ja töötlemise õppekavarühmad said kvaliteedihindamisel maksimaalse tulemuse

Loomise kuupäev 09.07.2021

Kuressaare Ametikooli tootmise ja töötlemise õppekavarühmad sai kvaliteedihindamise protsessis maksimaalse tulemuse – järgmine hindamine on kavas kuue aasta pärast.

Tootmine ja töötlemine jaguneb ametikoolis kolme õppesuuna vahel vahel ning puudutab pagari, kondiitri, kergete rõivaste rätsepa, CNC-puidutöötlemiskeskuse operaatori, tisleri ja mööblirestauraatori erialasid.

Hindamisnõukogu protokollis toodi ametikooli tugevustena muuhulgas välja regulaarne ja tulemuslik õpetajate koostöö, aktiivne projektõpe, pühendunud õpetajad ning valdkonnas hinnatud spetsialistide kaasamine.

Kvaliteedihindamise käigus viidi ametikoolis läbi õppekavarühmade sisehindamine ja koostati sisehindamisaruanne. Seejärel võõrustati virtuaalselt viieliikmelist hindamiskomisjoni, kuhu kuulusid nii õppetöö eksperdid kui ka töömaailma esindajad.

Kvaliteedihindamise protsessi juhib SA Archimedes koosseisus olev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

Viimati muudetud 09.07.2021.