Uudised

Töökorralduse täpsustused 16.03.2020 kell 11 seisuga 16. märts TaaviTuisk

Ametikooli nõukogu 16.03 kell 10-11 läbi viidud e-koosolekul käsitleti järgmiseid teemasid:


Kooli sulgemine. Kool on suletud hetkeseisuga kaheks nädalaks ehk 29. märtsini. Perioodi pikendamise osas lähtume Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni antud juhistest. Valla kodulehel olev info koolide sulgemisest 1. maini on hetkel ennatlik.

Koolihoonetesse sisenemine on nädala lõpuni keelatud. Eesmärk on tagada viiruse kadumine pindadelt.

Õpilaskodu ja hotelli sulgemine. Esmaspäeva hommikuks on kõik õpilaskodus elanud õppijad koju ära läinud ja õpilaskodu suletakse. Samuti suletakse hotell. Hotelli telefon suunatakse projektijuht Anneli Lehtmetsa mobiiltelefonile. Õpilaskodu kohatasu puudutavad küsimused võetakse arutlusele R 20.03 nõukogu koosolekul.

Tegevus haigestumise korral. Kui töötaja haigestub, peab ta võtma haiguslehe. Haiguslehe saamiseks saab teate perearstile esitada digilugu.ee kaudu. 

Õppetöö. Õppetöö korraldamist puudutavad üldised juhised tulevad eraldi e-mailiga, mille direktor koos juhtõpetajatega kokku paneb. Täpsemad juhised ja õppekorralduse muudatused lepitakse juhtõpetajate eestvedamisel kokku õppesuundades.

Töötasu. Kõigi töötajate puhul, kes ei saa tööülesandeid kodukontoris täita, tagab kool töötasu säilimise kaheks nädalaks. Edasise osas oleme HTM-lt küsinud täpsemaid juhiseid.

Koolilõuna toetus. Seisukoht koolilõuna toetuse maksmise osas distantsõppe ajal kujundatakse reedeseks nõukogu koosolekuks koostöös HTM-iga.

Ligipääs digiõppele. Rühmajuhatajad selgitavad välja, millistel õpilastel puudub võimalus digiõppes osalemiseks: puuduvad arvuti/vms seade ja/või internetiühendus. Seda infot on vaja selleks, et koolide sulgemise pikendamise korral otsida võimalusi nende lahendamiseks.

Võpsik. 30.03 planeeritud õppijate koostööpäev Võpsik jääb ära.

Bussipiletid. Õpilased saavad saata märtsikuu sõidupiletid Koidule aadressil koidu.pold@ametikool.ee. Piletid saata 04. aprilliks. Rühmajuhatajatel edastada sellekohane info oma õpilastele.

Välispraktikate hetkeseis. Esmaspäeva hommikuks olid välispraktikatelt tagasi toodud õppijad Slovakkiast (Bratislava), Ungarist ja Prantsusmaalt. Teele on asunud õppijad Hollandist ja Hispaaniast, kes jõuavad täna lõunaks Tallinnasse. Kõige keerulisem on õppijate tagasitulek Itaaliast Firenzest.  Loodame, et hetkel kokku lepitud plaanis jõuda ööseks Helsingisse ei tule takistusi.

Üks SI õppesuuna õppija on Soomes tütre juures ja valmis jätkama praktikat pärast kahenädalase karantiini lõppu. Noorem tarkvaraarendaja õppijad Maltal jätkavad omal soovil eelmisel nädalal alustatud praktikat.

Järgmised koosolekud. Nõukogu järgmised plaanilised koosolekud on R 20.03 kell 10 ja E 23.03 kell 10.

Kooli sulgemine. Kool on suletud hetkeseisuga kaheks nädalaks ehk 29. märtsini. Perioodi pikendamise osas lähtume Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni antud juhistest. Valla kodulehel olev info koolide sulgemisest 1. maini on hetkel ennatlik.

Koolihoonetesse sisenemine on nädala lõpuni keelatud. Eesmärk on tagada viiruse kadumine pindadelt.

Õpilaskodu ja hotelli sulgemine. Esmaspäeva hommikuks on kõik õpilaskodus elanud õppijad koju ära läinud ja õpilaskodu suletakse. Samuti suletakse hotell. Hotelli telefon suunatakse projektijuht Anneli Lehtmetsa mobiiltelefonile. Õpilaskodu kohatasu puudutavad küsimused võetakse arutlusele R 20.03 nõukogu koosolekul.

Tegevus haigestumise korral. Kui töötaja haigestub, peab ta võtma haiguslehe. Haiguslehe saamiseks saab teate perearstile esitada digilugu.ee kaudu. 


Õppetöö. Õppetöö korraldamist puudutavad üldised juhised tulevad eraldi e-mailiga, mille direktor koos juhtõpetajatega kokku paneb. Täpsemad juhised ja õppekorralduse muudatused lepitakse juhtõpetajate eestvedamisel kokku õppesuundades.

Töötasu. Kõigi töötajate puhul, kes ei saa tööülesandeid kodukontoris täita, tagab kool töötasu säilimise kaheks nädalaks. Edasise osas oleme HTM-lt küsinud täpsemaid juhiseid.

Koolilõuna toetus. Seisukoht koolilõuna toetuse maksmise osas distantsõppe ajal kujundatakse reedeseks nõukogu koosolekuks koostöös HTM-iga.

Ligipääs digiõppele. Rühmajuhatajad selgitavad välja, millistel õpilastel puudub võimalus digiõppes osalemiseks: puuduvad arvuti/vms seade ja/või internetiühendus. Seda infot on vaja selleks, et koolide sulgemise pikendamise korral otsida võimalusi nende lahendamiseks.

Võpsik. 30.03 planeeritud õppijate koostööpäev Võpsik jääb ära.

Bussipiletid. Õpilased saavad saata märtsikuu sõidupiletid Koidule aadressil koidu.pold@ametikool.ee. Piletid saata 04. aprilliks. Rühmajuhatajatel edastada sellekohane info oma õpilastele.

Välispraktikate hetkeseis. Esmaspäeva hommikuks olid välispraktikatelt tagasi toodud õppijad Slovakkiast (Bratislava), Ungarist ja Prantsusmaalt. Teele on asunud õppijad Hollandist ja Hispaaniast, kes jõuavad täna lõunaks Tallinnasse. Kõige keerulisem on õppijate tagasitulek Itaaliast Firenzest.  Loodame, et hetkel kokku lepitud plaanis jõuda ööseks Helsingisse ei tule takistusi.

Üks SI õppesuuna õppija on Soomes tütre juures ja valmis jätkama praktikat pärast kahenädalase karantiini lõppu. Noorem tarkvaraarendaja õppijad Maltal jätkavad omal soovil eelmisel nädalal alustatud praktikat.

Järgmised koosolekud. Nõukogu järgmised plaanilised koosolekud on R 20.03 kell 10 ja E 23.03 kell 10.