Täiendav info töökorraldusest viirusohtlikul ajal seisuga 13.03

Loomise kuupäev 13.03.2020

13.03 kell 10 kogunes ametikooli nõukogu ja käsitles töökorralduse muudatusi seoses koroonaviirusega. 29. märtsini on koolihooned suletud ja õppetöö ümber korraldatud. Edasi ootame täiendavaid korraldusi haridus- ja teadusministeeriumist.

Kooli ja töötajaid pole karantiini pandud. Töötajad jätkavad tööd kodukontoris, esialgse seisuga kuni 22.03 (va hotell ja õpilaskodu).

Töötajatele edastab info töökorralduse muudatuse kohta otsene juht. Haigestumise korral on rangelt soovituslik vahetut juhti teavitada.

Õppetöö jätkub vastavalt juhtõpetajate antud korraldustele e-õppena kodukontorist.

Muudame senist õppetöö graafikut: 6.-12. aprillil kavandatud koolivaheaeg toimub 23.-27. märtsil.

NB! Alates E 16.03 on ametikooli hooned suletud ja valvestatud (va hotell ja õpilaskodu). Piirangu eesmärk on ära hoida viiruse levikut hoones. Teadaolevalt püsib koroonaviirus pindadel 3 ööpäeva.

Kuni P 15.03 saavad õpetajad võtta tööruumidest vajalikke materjale.

Tühistame kõik lähetused sh välislähetused ja koolitused ning õppekäigud kuni 12. aprillini.

Soovitame töötajatel vältida isiklikke välisreise sõltumata sellest, millise riigiga on tegu. Soovitame ka töövälisel ajal püsida kodus!

Ametikool ei paku kuni 12.04 konverentsiteenust. Ütleme ära senised broneeringud.

Mess on alates 13.03 kell 12.00 suletud ja töötajad jätkavad kodukontoris.

Õpilaskodu ja hotell on avatud.

Nõukogu järgmine koosolek korraldatakse vastavalt vajadusele Teams’ keskkonnas.

Ametikooli puudutavates küsimustes on kõneisikuteks meediaga Neeme Rand ja Taavi Tuisk.

Täiendav info tuleb töötajatele e-maili teel ning on leitav kooli veebilehel.

Viimati muudetud 13.03.2020.