Uudised

Roheliste teemade käsitlemisel on tehtud arvestatavaid samme 26. aprill TaaviTuisk

Kuressaare Ametikooli osalusel läbi viidavas rahvusvahelises projektis on selgunud, et Eesti turismi- ja hotellihariduses ollakse roheliste teemade käsitlemisel partnerriikidega võrreldes heas seisus.


„Tegelikult ei ole asjad üldse nii halvad, kui kartsime – enamikus kutseõppe õppekavades on teema täiesti aktuaalne,“ rääkis ametikooli projektijuht Ave Paaskivi. Kaardistatud on Eesti toitlustus-ja turismivaldkonna kutsehariduse õppekavades olevad vastutustundliku majandamise õpiväljundid. „ Vestlustes õpetajatega tuli välja, et sõnad „keskkonnasõbralikkus“, „roheline mõtteviis“, „ökoloogiline jalajälg“ jne on kasutusel kaväljaspool konkreetse õppeaine tunde.

„Võrreldes meie tulemust Euroopa kolleegidega Poolast, Ungarist, Itaaliast, Prantsusmaalt võime siiski olla suhteliselt rahulolevad,“ lisas Paaskivi. „Teadlikkus on juba saavutatud, aga teadmiste rakendamine jääb veel esialgu paljudele natuke kaugeks. Siiani on meil Eestis nii mõnedki kutsestandardid ja õppekavad, kus „rohelist mõtteviisi“ ei mainita üldse.“

Euroopa Liidu haridusprogrammi Erasmus+ rahastusel läbi viidav koostööprojekt Green Guest on loodud eesmärgiga tõsta turismisektori töötajate vastutustundliku majandamise kutsealast kompetentsi. Praktiliste sammudena on loodud veebiõppe keskkond Green Hotel, kus õpilasel on ülesanne sooritada oma erialapraktika hotelli erinevates üksustes lähtudes rohelisest mõtteviisist. Mängu peategelane on nooruk nimega Marco, kelle mentoriks on hotelli juhataja Clara. Mängu lõpuks selgub, kas Marcol on lootust edaspidi ka hotelli tööle saada. Roheline on-line hotel on üks osa loodavast õppematerjalist. Lisaks koostatakse ülesannete kogu, mis põhineb partnerriikide turismivaldkonna ettevõtete parimate praktikatel.

„Turismivaldkond mõjutab suurel määral keskkonda – seda nii vee ja energiakasutamise, kulumaterjalide kasutamise, kui ka jäätmemajanduse poole pealt,“ märkis Paaskivi. „Kuna keskkonnasõbralikkus on hetkel tõusvas trendis, siis on vajadus vastata turu muutunud nõudlusele. Rääkimata sellest, et meie elukeskkonna kvaliteet sõltub paljuski meie endi teadlikkusest.“

Projekti raames viidi läbi ka intervjuud Eesti sh Saaremaa majutus- ja toitlustuskohtadega. Eesmärgiks oli saada ülevaade enim kasutatavatest keskkonnasäästlikest praktikatest ja jõuda põhjusteni, miks ettevõtted on läinud vastutustundliku majandamise teele.

Septembri alguses ootame üldhariduskoolide õpilasi ja õpetajaid ametikooli seminarile, kus käsitletakse mänguliselt keskkonnasõbralikke lahendusi.

Projekti tegemistega saab ennast kursis hoida lehel greenguest.wordpress.com ja projekti FB lehe kaudu.

„Tegelikult ei ole asjad üldse nii halvad, kui kartsime – enamikus kutseõppe õppekavades on teema täiesti aktuaalne,“ rääkis ametikooli projektijuht Ave Paaskivi. Kaardistatud on Eesti toitlustus-ja turismivaldkonna kutsehariduse õppekavades olevad vastutustundliku majandamise õpiväljundid. „ Vestlustes õpetajatega tuli välja, et sõnad „keskkonnasõbralikkus“, „roheline mõtteviis“, „ökoloogiline jalajälg“ jne on kasutusel kaväljaspool konkreetse õppeaine tunde.

„Võrreldes meie tulemust Euroopa kolleegidega Poolast, Ungarist, Itaaliast, Prantsusmaalt võime siiski olla suhteliselt rahulolevad,“ lisas Paaskivi. „Teadlikkus on juba saavutatud, aga teadmiste rakendamine jääb veel esialgu paljudele natuke kaugeks. Siiani on meil Eestis nii mõnedki kutsestandardid ja õppekavad, kus „rohelist mõtteviisi“ ei mainita üldse.“


Euroopa Liidu haridusprogrammi Erasmus+ rahastusel läbi viidav koostööprojekt Green Guest on loodud eesmärgiga tõsta turismisektori töötajate vastutustundliku majandamise kutsealast kompetentsi. Praktiliste sammudena on loodud veebiõppe keskkond Green Hotel, kus õpilasel on ülesanne sooritada oma erialapraktika hotelli erinevates üksustes lähtudes rohelisest mõtteviisist. Mängu peategelane on nooruk nimega Marco, kelle mentoriks on hotelli juhataja Clara. Mängu lõpuks selgub, kas Marcol on lootust edaspidi ka hotelli tööle saada. Roheline on-line hotel on üks osa loodavast õppematerjalist. Lisaks koostatakse ülesannete kogu, mis põhineb partnerriikide turismivaldkonna ettevõtete parimate praktikatel.

„Turismivaldkond mõjutab suurel määral keskkonda – seda nii vee ja energiakasutamise, kulumaterjalide kasutamise, kui ka jäätmemajanduse poole pealt,“ märkis Paaskivi. „Kuna keskkonnasõbralikkus on hetkel tõusvas trendis, siis on vajadus vastata turu muutunud nõudlusele. Rääkimata sellest, et meie elukeskkonna kvaliteet sõltub paljuski meie endi teadlikkusest.“

Projekti raames viidi läbi ka intervjuud Eesti sh Saaremaa majutus- ja toitlustuskohtadega. Eesmärgiks oli saada ülevaade enim kasutatavatest keskkonnasäästlikest praktikatest ja jõuda põhjusteni, miks ettevõtted on läinud vastutustundliku majandamise teele.

Septembri alguses ootame üldhariduskoolide õpilasi ja õpetajaid ametikooli seminarile, kus käsitletakse mänguliselt keskkonnasõbralikke lahendusi.

Projekti tegemistega saab ennast kursis hoida lehel greenguest.wordpress.com ja projekti FB lehe kaudu.