Projektiga loodi elektrisõidukite hoolduse õpetajate võrgustik

Loomise kuupäev 28.05.2024

Ametikool tegi novembrist 2021 kuni juunini 2024 koostööd 14 kutseõppeasutuse võrgustikus eesmärgiga täiustada võrgustumisoskusi ja luua tehniliste kutseõpetajate võrgustik transpordisektoris, et jagada parimaid praktikaid elektrisõidukite õpetamise meetodite ja tööriistade osas. Erasmus+ rahastatud projektis "European E-Transport Network for Vocational Education and Training " (ETN4VET) osalesid partnerid 11 riigist.

"Loodud võrgustik on võimaldanud õpetajatel jagada parimaid praktikaid ja uuenduslikke meetodeid, mis aitavad kaasa elektrisõidukite hooldamist ja remonti käsitleva kutsehariduse edendamisele kogu Euroopas," ütles ametikoolipoolne projektijuht Ave Paaskivi.

Mõned faktid projekti kohta:

  • ETN4VET võrgustikus on 136 liiget (Euroopa kutseõpetajad).
  • Korraldati 3 füüsilist õppimis- ja võrgustikuüritust Portos (Portugal), Geras (Saksamaa) ja Trondheimis (Norra) kokku 75 osalejaga.
  • Korraldati 8 veebipõhist õppimis- ja võrgustikuüritust, kus osales kokku üle 200 inimese.
  • Nii õpilaste kui ka õpetajate rahulolu elektrisõidukite hariduse kvantiteedi ja kvaliteedi osas kasvas rohkem kui 25%.
  • Nii õpetajate kui ka ettevõtete rahulolu oma professionaalse "E-sõidukite võrgustiku" kvantiteedi ja kvaliteedi osas kasvas rohkem kui 25%.
  • Rohkem kui 75 kutseõpetajat külastasid üksteist, et uurida parimaid praktikaid ja vahetada kogemusi.
  • Rohkem kui 75 kutseõpilast kogesid rahvusvahelist liikuvust (enamasti praktika vormis).

ETN4VET projekti eduka lõpptulemuse tõttu on otsustatud hoida võrgustik elus, korraldades igal aastal praktilisi meistriklasse ja teoreetilisi meistriklasse veebis.

Viimati muudetud 28.05.2024.