Pakume tööd: eri valdkondade õpetajad alates 2024. a septembrist

Loomise kuupäev 27.05.2024

Päikesepealinnas asub üks ütlemata tore kutseõppeasutus, kus õpib ca 800 õpilast ja töötab 118 töötajat. Et ka Sina saaksid meie kooliperre kuuluda, ootame Sind kandideerima järgmistele vabadele ametikohtadele:

  • Tarkvaraarenduse kutseõpetajad (1,7 ametikohta)
  • Kujundusgraafika, interaktiivse- ja liikuvagraafika kujundaja erialade kutseõpetajad (2,7 ametikohta)
  • Pagari ja kondiitri erialade kutseõpetaja  (1,2 ametikohta)
  • Kokaeriala kutseõpetaja (0,8)
  • Hooldustöötaja eriala kutseõpetaja (0,7)
  • Väikelaevaehituse eriala kutseõpetaja (0,5)

Kandidaatidel palume esitada elektrooniliselt 09. juuniks (kaasa arvatud) aadressile andra.veelaid@ametikool.ee järgmised dokumendid:

  • avaldus ja CV;
  • haridust tõendav dokument;
  • täienduskoolitust tõendavad dokumendid.

Kuigi õpetajatöös eeldame vastavust kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (Kutsestandardid - Kutseregisterlink opens on new page), ära kõhkle kandideerimast, kui oled vastava valdkonna/eriala spetsialist ja Sulle meeldib oma teadmisi ja oskusi edasi anda.

Kujundusgraafika, interaktiivse- ja liikuvagraafika kujundaja erialade õpetajatel on vajalik kujundusprogrammide kasutusoskus. Liikuvagraafika kujundaja eriala õpetajal on vajalik 3D ja animatsiooni loomise oskus.

Kui on täiendavaid küsimusi, palun helista või kirjuta:

Tööle asumise aeg on 01.09.2024.

Viimati muudetud 27.05.2024.