Uudised

Pakume tööd: assistent 31. august TaaviTuisk

Kuulutame välja konkursi assistendi (1,0) leidmiseks, kelle tööülesandeks on sisekommunikatsiooni eestvedamine ja projektide kaaskirjutamine.  


Kui soovid olla osa meie kooliperest ja Sul on:

 • kutse- või kõrgharidus; 
 • arvutialane pädevus, sh valmisolek kujundusprogrammide õppimiseks;
 • väga hea eesti keele ja eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas;
 • inglise keele oskus kesktasemel nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea suhtlemis-, eestvedamis- ja koostööoskus;
 • positiivne hoiak ja julgus töötada inimestega;
 • valmisolek välislähetustes viibimiseks,

siis ootame Sinu:

 • CV-d; 
 • motivatsioonikirja (märgi ära 3 põhjust, kuidas annad panuse kooli arengusse); 
 • haridust tõendava dokumendi koopiat; 
 • täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiaid; 
 • isikut tõendava dokumendi koopiat

hiljemalt 18.09.2022 aadressile andra.aavik@ametikool.ee 

Eelnev töökogemus ei ole oluline. Kui silmis on sära, mõte lendab, ideid tuleb varrukast ja on tahe tööd teha ning panustada ametikooli tegemistesse, saada kõik eespool mainitu õigeks ajaks meile.

Meil on Sinule pakkuda:

 • toredat ja toetavat töökollektiivi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • koolitusvõimalusi;
 • rahvusvahelistes projektides osalemise võimalust;
 • tervise- ja spordikulude kompenseerimist vastavalt kehtivale korrale.

Täiendavate küsimuste tekkimisel helista telefonil 5309 7375 või kirjuta aadressil astra.moistlik@ametikool.ee

Kui soovid olla osa meie kooliperest ja Sul on:

 • kutse- või kõrgharidus; 
 • arvutialane pädevus, sh valmisolek kujundusprogrammide õppimiseks;
 • väga hea eesti keele ja eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas;
 • inglise keele oskus kesktasemel nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea suhtlemis-, eestvedamis- ja koostööoskus;
 • positiivne hoiak ja julgus töötada inimestega;
 • valmisolek välislähetustes viibimiseks,

siis ootame Sinu:

 • CV-d; 
 • motivatsioonikirja (märgi ära 3 põhjust, kuidas annad panuse kooli arengusse); 
 • haridust tõendava dokumendi koopiat; 
 • täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiaid; 
 • isikut tõendava dokumendi koopiat

hiljemalt 18.09.2022 aadressile andra.aavik@ametikool.ee 

Eelnev töökogemus ei ole oluline. Kui silmis on sära, mõte lendab, ideid tuleb varrukast ja on tahe tööd teha ning panustada ametikooli tegemistesse, saada kõik eespool mainitu õigeks ajaks meile.

Meil on Sinule pakkuda:

 • toredat ja toetavat töökollektiivi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • koolitusvõimalusi;
 • rahvusvahelistes projektides osalemise võimalust;
 • tervise- ja spordikulude kompenseerimist vastavalt kehtivale korrale.

Täiendavate küsimuste tekkimisel helista telefonil 5309 7375 või kirjuta aadressil astra.moistlik@ametikool.ee