Muljed merepäevade arvamusfestivalilt: õppijad väärtustavad õpetajat

Loomise kuupäev 02.09.2022

Osalesin 5. augustil Kuressaare Merepäevadel noorte mini-arvamusfestivalil „Voice your vision.“ Juhtisin vestlust haridusinnovatsiooni ja uute õpioskuste teemalauas.

Lisaks olid lauad teemadega keskkond/rohepööre, mille läbiviija oli pikaaegse Eleringi töökogemusega Peeter Kukk ja rahatarkus, mida viis läbi Saaremaa juurtega tarkvarainsener Taavi Ilves

Mul oli hea meel, et kohale tulid ägedad ja julged noored, kellel oli enda visioon haridusest täiesti olemas.

Mõttekoda toimus maailmakohviku põhimõttel.20 minutit oli üks noorte grupp lauas ja siis vahetus.

Noored tõid välja palju huvitavaid mõtteid. Kool kui keskkond on üks inforuum paljudest, kus noored viibivad – igas inforuumis on oma kokkulepped ja võimalused. Kõige olulisem kooli juures on see, et koolis on reaalsed inimesed, kellega suhelda, ning kes mängivad olulist rolli nende elu kujundamisel ka tulevikus, kui kool on läbi.

Nagu ikka, tekib alati arutelusid ka õpetajate üle. Noorte suust oli üllatuslik kuulda, kuidas nad põhjendasid, kui madal on õpetajate palk ja kui raske on koolidel leida uusi õpetajaid.

Toodi välja, et: „Ma tahan olla kooli oodatud.“ Õppija sooviks väga kooli alustada koos rõõmsa naeratusega õpetajaga ja tunda, et ta on siia keskkonda oodatud! Enamik noori tõid välja, et inimene klassi ees loob õpilase päeva ning on antud keskkonna mõjuisik. Lisaks hindavad noored väga seda, kui kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid.

Haridussüsteemi osas olid arvamused vastandlikud. Oli noormees, kes rääkis, et hetkel toimuvat haridussüsteemi ei tasu muuta: see toimib ja seda on aastasadu katsetatud.

Teine noormees põhjendas väga teadlikult, et koolisüsteem on iganenud ja vajab reformi. Näiteks nägi ta, et iga inimene on individuaalne ja tema vajadused haridussüsteemis samuti. Ta märkis, et pigem võiks toimuda mentorsüsteem. Noored jõudsid arutelus ka sinna, et päris individuaalne see õpe ka jälle olla ei saa, sest nad ei ole veel nii hea distsipliiniga.

Minul oli ääretult põnev ja särisevat energiat täis päev. Mul oli hea meel tõdeda, et Kuressaare Ametikool on oma uues arengukavas ja tegevustes seadnud juba sihid õppija toetamiseks individuaalsel õpiteel ja nende juhendajate arendamisel. Olen saanud mitmelt poolt tagasisidet, et meie vilistlased väärtustavad meie majas eelkõige toetavat ja hoolivat õpetajat.

Viimati muudetud 02.09.2022.