Uudised

Linna õppekompleksis muutuvad ruuminumbrid 24. jaanuar TaaviTuisk

28. jaanuariks on plaan vahetada linna õppekompleksi K-osas uued ruuminumbrite tähised, K4 uus number on K202 aula. Muudetud numbrid on kasutusel ka tunniplaanis.


Ruuminumbrite vahetus on osa mitme aasta pikkusest protsessist eesmärgiga muuta võõrastel inimestel linna õppekompleksis vajaliku koha otsimine lihtsamaks.

Uue numeratsiooni järgi on kõik ruumide numbrid kolmekohalised. Esimene number näitab korrust.

Uued ruuminumbrid

Vana number

Uus number

ÕK3

K101 õppeköök 3

ÕK4

K102 õppeköök 4

K1

K201

K4

K202 aula

K3

K203 innovatsioonilabor

K2

K204

K11 õpetajate tööruum

K205

K11

K206

K12

K207

K5

K208

K6

K301 koolitusjuht/autokool

111

K302

K7

K303

K8

K304

K9

K305

K10

K306

 

Numbritele järgnevad uued suunaviidad. Viidasüsteemi loomine käib majasisese arendustööna. Algus oli juba mitmed aastad tagasi õpilasprojektidena, kus töötati läbi võimalikke lahendusvariante.

Lõpuks jõudsime ÕKSAD-kontseptsiooni juurde, kus iga täht tähendab üht sissepääsu, mille kaudu on kindlasse ruumi kõige lihtsam siseneda. Töö viibis vahepeal seetõttu, et viidanduse töörühm keskendus eelmisel õppeaastal ning sügisel Upal Tehnoloogiamajaka viidasüsteemi loomisele, mis nüüdseks on peaaegu lõpetatud.

Muutustega kaasnevad tõenäoliselt ka mõningad segadused. Pikaajaline eesmärk selle taga on siiski üllas: aidata uutel õppijatel ja külalistel lihtsamini õppekompleksis orienteeruda. Majast välja suunatud ürituste korraldajatel väheneb vajadus seintele täiendavaid silte ja suunaviitu kleepida.

Ruuminumbrite vahetus on osa mitme aasta pikkusest protsessist eesmärgiga muuta võõrastel inimestel linna õppekompleksis vajaliku koha otsimine lihtsamaks.

Uue numeratsiooni järgi on kõik ruumide numbrid kolmekohalised. Esimene number näitab korrust.

Uued ruuminumbrid

 

Numbritele järgnevad uued suunaviidad. Viidasüsteemi loomine käib majasisese arendustööna. Algus oli juba mitmed aastad tagasi õpilasprojektidena, kus töötati läbi võimalikke lahendusvariante.

Lõpuks jõudsime ÕKSAD-kontseptsiooni juurde, kus iga täht tähendab üht sissepääsu, mille kaudu on kindlasse ruumi kõige lihtsam siseneda. Töö viibis vahepeal seetõttu, et viidanduse töörühm keskendus eelmisel õppeaastal ning sügisel Upal Tehnoloogiamajaka viidasüsteemi loomisele, mis nüüdseks on peaaegu lõpetatud.

Muutustega kaasnevad tõenäoliselt ka mõningad segadused. Pikaajaline eesmärk selle taga on siiski üllas: aidata uutel õppijatel ja külalistel lihtsamini õppekompleksis orienteeruda. Majast välja suunatud ürituste korraldajatel väheneb vajadus seintele täiendavaid silte ja suunaviitu kleepida.

Vana number

Uus number

ÕK3

K101 õppeköök 3

ÕK4

K102 õppeköök 4

K1

K201

K4

K202 aula

K3

K203 innovatsioonilabor

K2

K204

K11 õpetajate tööruum

K205

K11

K206

K12

K207

K5

K208

K6

K301 koolitusjuht/autokool

111

K302

K7

K303

K8

K304

K9

K305

K10

K306