Kutsevalik kogub kogemusi, teadmisi ja oskusi

Loomise kuupäev 24.01.2024

Perioodil 8.-19.jaanuar väisasid kutsevaliku õpilased erinevaid ettevõtteid, olles seal vabatahtlikuna tööl. Vabatahtliku töö eesmärk oli saada uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi, õppida koostööoskusi eri tüüpi inimestega, harjutada julgust luua uusi kontakte ning saada kogemusi töömaailmast.

Et oma õppeprotsessis on juhtiv ja vastutav roll eelkõige õpilasel, siis tuli igal noorel mõelda valdkond, mis talle huvi pakub. Vabatahtlikule tööle eelnes varasemalt töövarjuks käimine, mistõttu esimesed kontaktid huvipakkuva valdkonnaga olid tegelikult juba loodud. Koos rühmajuhatajaga otsiti võimalusi vabatahtliku töö leidmiseks. Õpilastele, kellel kindlat huvi ei olnud, leiti töö sooritamiseks heategevuslikku laadi töö.

Lähtuvalt õpilaste huvidest, käidi järgmistes kohtades:

 • MO Disain (2 õpilast, kes tunnevad huvi stilisti/kujundusgraafiku eriala vastu);
 • VUNK Ilustuudio (1 õpilane, kes tunneb huvi stilisti/juuksuri eriala vastu);
 • Kaminameistrid (1 õpilane, kes tunneb huvi ehitusvaldkonna vastu);
 • Hoolekandeteenused (2 õpilast, kes tunnevad huvi sotsiaalvaldkonna vastu);
 • Saaremaa Puuetega Inimeste Koda (1 õpilane, kes tunneb huvi sotsiaalvaldkonna/kogemusnõustamise vastu);
 • Kuressaare Laurentiuse Kogudus (1 õpilane, kes tunneb huvi vaimuliku ameti vastu);
 • Pähkla Sigala (2 õpilast, kes tunnevad huvi loomakasvatuse vastu);
 • Kolme Põrsakese Teadusring (1 õpilane, kes tunneb huvi ringijuhendaja töö vastu);
 • Taaskasutuspood Sõbralt-sõbrale (2 õpilast);
 • Toidupank (8 õpilast);
 • SA Hea Hoog (2 õpilast, kellele meeldib käeline tegevus).

Peale praktikat analüüsisime õpilastega õpitee- ja töö tunnis rühmatööna vabatahtliku töö mõjusid iseendale ja ühiskonnale. Noored tõid välja järgmise:

 

Vabatahtliku töö mõju iseendale: Vabatahtliku töö mõju ühiskonnale:
 • saada uusi teadmisi, kogemusi ja valikuid elukutse valikul,
 • teha head, abistada abivajajaid,
 • aitab olla aktiivne, sisustada vaba aega,
 • arendab silmaringi,
 • aitab leida uusi tutvusi,
 • parandab sotsialiseerumist.
 • olla kasulik ühiskonnale, teha head,
 • vabatahtlik töö kaasab ühiskonda tagasi inimesed, kellel see on raske (nt töötud),
 • toob nähtavale ettevõtted/asutused, mis igapäevaselt silma ei paista (nt Toidupank, Sõbralt-Sõbrale).

Nii mõnegi asutusega (nt Vunk Ilustuudio ja Toidupank) jätkub koostöö ka edaspidi, sest mitmed õpilased tahavad end lähtuvalt oma huvidest aktiivsena hoida. 

Paralleelselt ettevõtete külastamisega käisid noored ka Töötukassa karjäärinõustajate Ursula Rahniku ja Maris Paomehe juures karjäärinõustamisel, et veelgi paremini end tundma õppida ning tulevikuplaane teha.

Olen rühmajuhatajana rõõmus, et peale poolt aastat kutsevaliku erialal õppides julgevad ja tahavad enamus noori oma õpi- ja karjääriplaanides kaasa rääkida ja on valmis erinavaid väljakutseid vastu võtma.

 

Triinu Järvalt, rühmajuhataja

Viimati muudetud 24.01.2024.