Meie lood

Kujundusgraafikud visualiseerisid õppeprojektina arengukava 13. oktoober TaaviTuisk

Kujundaja eriala õpilased visualiseerisid Kärla kooli tellimusel nende uue arengukava. Margit Kunnuse töö on koolis igapäevaselt vaadata.


Siin mõned kommentaarid asjaosalistelt:

Sirje Ellermaa, Kärla kooli direktor:

„Kui saime oma uue arengukava eelmisel sügisel valmis, siis olid selles visioon, missioon ja põhiväärtused väga palju erinevad vana arengukavaga võrreldes. Ja need lausa nõudsid teistsugust, traditsioonist erinevat kuvamist, et pilt toetaks sõnumit ja sõnum saaks seeläbi paremini omaks kogu kooliperele.

Mul sujus juba ametikoolis Erikuga koostöö hästi, nii et ma ei kõhelnud kaua temalt ja ta õpilastelt abi paluda. Kui endal vastavaid oskusi ei ole, siis tehku seda asjatundjad!

Protsess võttis aega, aga tulemus läks edasi-tagasi ideid, ootusi ja tulemusi põrgatades ainult paremaks. Kevadel, distantsõppe ajal toimus Teamsis esitlus: ametikooli õpilased tutvustasid oma kavandeid ja selgitasid kontseptsioone. Kärla kooli õpetajad ja ÕE liikmed kuulasid, esitasid täpsustavaid küsimusi ja valisid oma lemmiku, kusjuures tegime veel mõningaid ettepanekuid väljavalitud töö korrigeerimiseks.

Mul koolijuhina oli hea meel, et meie õpetajad ja õpilased nägid, kuidas päriseluline teenuse osutamise protsess õppetööna käib; milliseid oskusi õpilased vajavad ja mida nad peavad õppima oma tööprotsessi ja -tulemuse tutvustamiseks. Õpilased ja õpetajad said esitlusest positiivse emotsiooni. 

Kokkuvõttes oleme tulemusega väga rahul. Plakati ja roll-up stendi kujundus on inspireeritud kooli logol kujutatud üheksaharulisest männist, mis sümboliseerib elujõulist, tulevikku vaatavat ning inspireerivat õpi- ja arengukeskkonda Kärlal.

Täname ametikooli õpilast Margit Kunnust ja tema juhendajat Erik Riiget!“

Erik Riige, juhendaja:

„Mul on hea meel, et Sirje pakkus sellise võimaluse ametikooli kujundusgraafikutele välja, sest nö päris asjade tegemine pakub õpilastele peale kõrge motivatsiooni anda endast parim ka võimaluse suhelda kliendiga.“

Siin mõned kommentaarid asjaosalistelt:

Sirje Ellermaa, Kärla kooli direktor:

„Kui saime oma uue arengukava eelmisel sügisel valmis, siis olid selles visioon, missioon ja põhiväärtused väga palju erinevad vana arengukavaga võrreldes. Ja need lausa nõudsid teistsugust, traditsioonist erinevat kuvamist, et pilt toetaks sõnumit ja sõnum saaks seeläbi paremini omaks kogu kooliperele.

Mul sujus juba ametikoolis Erikuga koostöö hästi, nii et ma ei kõhelnud kaua temalt ja ta õpilastelt abi paluda. Kui endal vastavaid oskusi ei ole, siis tehku seda asjatundjad!


Protsess võttis aega, aga tulemus läks edasi-tagasi ideid, ootusi ja tulemusi põrgatades ainult paremaks. Kevadel, distantsõppe ajal toimus Teamsis esitlus: ametikooli õpilased tutvustasid oma kavandeid ja selgitasid kontseptsioone. Kärla kooli õpetajad ja ÕE liikmed kuulasid, esitasid täpsustavaid küsimusi ja valisid oma lemmiku, kusjuures tegime veel mõningaid ettepanekuid väljavalitud töö korrigeerimiseks.

Mul koolijuhina oli hea meel, et meie õpetajad ja õpilased nägid, kuidas päriseluline teenuse osutamise protsess õppetööna käib; milliseid oskusi õpilased vajavad ja mida nad peavad õppima oma tööprotsessi ja -tulemuse tutvustamiseks. Õpilased ja õpetajad said esitlusest positiivse emotsiooni. 

Kokkuvõttes oleme tulemusega väga rahul. Plakati ja roll-up stendi kujundus on inspireeritud kooli logol kujutatud üheksaharulisest männist, mis sümboliseerib elujõulist, tulevikku vaatavat ning inspireerivat õpi- ja arengukeskkonda Kärlal.

Täname ametikooli õpilast Margit Kunnust ja tema juhendajat Erik Riiget!“

Erik Riige, juhendaja:

„Mul on hea meel, et Sirje pakkus sellise võimaluse ametikooli kujundusgraafikutele välja, sest nö päris asjade tegemine pakub õpilastele peale kõrge motivatsiooni anda endast parim ka võimaluse suhelda kliendiga.“