Uudised

Kujundusgraafiku ja kutsevaliku õppekavadele saab veel õppima asuda 13. jaanuar TaaviTuisk

10. jaanuaril lõppenud talvise vastuvõtu järel otsustas Kuressaare Ametikool pikendada vastuvõtt kujundusgraafiku ja kutsevaliku õppekavadel.


Kujundaja (kujundusgraafiku) erialal tsükliõppes on üksikuid vabu kohti. Vabad õppekohad täidetakse sooviavalduste laekumise järjekorras.

Sooviavaldusi saab esitada vabas vormis kooli üldkontaktide kaudu: info@ametikool.ee või tel 452 4600. Vastuvõtmisele eelneb vestlus vastuvõtukomisjoniga.

Õppetöö algab veebruaris.

Kujundusgraafiku eriala õppeaeg on kaks ja pool aastat. Erialal spetsialiseerutakse graafilisele disainile, lisaks saadakse disaini baasteadmised ja -oskused kujundustarkvarade kasutamisest, fotograafiast, disainiprotsessist jpm.

Kutsevaliku õppekaval saab sisseastumisavaldusi saab esitada 15. veebruarini veebilehel sais.ee. Õppetöö on päevases õppes. Õppetöö algab märtsis.

Tegu on paindliku õppekavaga, kus õppija saab õppetöös osaleda 1-5 kuud. Õppekava on neile, kes pole veel oma erialavalikus kindlad. Õpitakse tegema teadlikumaid karjäärivalikuid ja saadakse alus õpitee jätkamiseks. 

Juuksuri erialal otsustas ametikool soovijate vähesuse tõttu õpperühma avamise lükata sügisesse. Õppidasoovijad peavad esitama uue sisseastumisavalduse suvisel vastuvõtul, mis algab 1. juunil.

Pagari eriala vastuvõtuvestlused korraldatakse 19. jaanuaril. Õppidasoovijaid on rohkem, kui ametikool on planeerinud õppekohti.

Kujundaja (kujundusgraafiku) erialal tsükliõppes on üksikuid vabu kohti. Vabad õppekohad täidetakse sooviavalduste laekumise järjekorras.

Sooviavaldusi saab esitada vabas vormis kooli üldkontaktide kaudu: info@ametikool.ee või tel 452 4600. Vastuvõtmisele eelneb vestlus vastuvõtukomisjoniga.

Õppetöö algab veebruaris.

Kujundusgraafiku eriala õppeaeg on kaks ja pool aastat. Erialal spetsialiseerutakse graafilisele disainile, lisaks saadakse disaini baasteadmised ja -oskused kujundustarkvarade kasutamisest, fotograafiast, disainiprotsessist jpm.


Kutsevaliku õppekaval saab sisseastumisavaldusi saab esitada 15. veebruarini veebilehel sais.ee. Õppetöö on päevases õppes. Õppetöö algab märtsis.

Tegu on paindliku õppekavaga, kus õppija saab õppetöös osaleda 1-5 kuud. Õppekava on neile, kes pole veel oma erialavalikus kindlad. Õpitakse tegema teadlikumaid karjäärivalikuid ja saadakse alus õpitee jätkamiseks. 

Juuksuri erialal otsustas ametikool soovijate vähesuse tõttu õpperühma avamise lükata sügisesse. Õppidasoovijad peavad esitama uue sisseastumisavalduse suvisel vastuvõtul, mis algab 1. juunil.

Pagari eriala vastuvõtuvestlused korraldatakse 19. jaanuaril. Õppidasoovijaid on rohkem, kui ametikool on planeerinud õppekohti.