Uudised

Kevadisel vastuvõtul esitati rohkem avaldusi, kui eelmistel aastatel 19. aprill TaaviTuisk

Kuressaare Ametikooli kevadisel vastuvõtul esitati 82 avaldust, mida on rohkem kui eelmistel aastatel.


2019. a kevadisel vastuvõtul esitati 70 sisseastumisavaldust ja mullu 50.

„Eriti suur heameel on mul selle üle, et põhikooli lõpetavad noored on meie kevadist vastuvõttu igal aastal järjest rohkem avastamas,“ rääkis ametikooli direktor Neeme Rand.

Kutsekeskhariduse erialadel esitati 54 avaldust ja tsükliõppe erialadele 28.

Nii kutsekeskhariduse kui täiskasvanute tsükliõppe erialadest soovitakse kõige enam õppida noorem tarkvaraarendajaks, esitati vastavalt 19 ja 9 avaldust.

„Oleme tarkvaraarendaja eriala õppemeetodite arendamisega palju tööd teinud. Näiteks on meil iga kuu erialaülesed projektinädalad, mis on ülesehituselt sarnased arendusprotsessiga tarkvaraettevõtetes,“ rääkis ametikooli IT ja ettevõtluse juhtõpetaja Jane Mägi. „Arvan, et sellel on oma osa selles, et eriala populaarsus kasvab.“

Kutsekeskhariduse taseme erialadest esitati 13 avaldust mootorsõidukitehniku ja 10 avaldust koka erialal. Teistel erialadel jäi avalduste arv alla kümne.

Kokku sai ametikooli kevadisel vastuvõtul sisseastumisavaldust esitada kaheksale kutsekeskhariduse erialale päevases õppes ja kuuele erialale tsükliõppes.

Sel nädalal viiakse läbi vastuvõtuvestlused ja -katsed. Mootorsõidukitehniku eriala vastuvõtuvestlused ja katsed viiakse läbi koolis kohapeal. Teiste sisseastujatega viiakse läbi vestlused ja katsed telefoni või videokõne vahendusel. Sisseastujad saavad aprilli lõpuks teada, kas neile on õppekoht ametikoolis sügiseks tagatud.

Kõigile erialadele saab uuesti sisse astuda alates juunist. Siis lisandub veel hulk kutseõppe erialasid. Kokku on saab suvisel vastuvõtul valida ligi 30 õppekava vahel.

2019. a kevadisel vastuvõtul esitati 70 sisseastumisavaldust ja mullu 50.

„Eriti suur heameel on mul selle üle, et põhikooli lõpetavad noored on meie kevadist vastuvõttu igal aastal järjest rohkem avastamas,“ rääkis ametikooli direktor Neeme Rand.

Kutsekeskhariduse erialadel esitati 54 avaldust ja tsükliõppe erialadele 28.

Nii kutsekeskhariduse kui täiskasvanute tsükliõppe erialadest soovitakse kõige enam õppida noorem tarkvaraarendajaks, esitati vastavalt 19 ja 9 avaldust.

„Oleme tarkvaraarendaja eriala õppemeetodite arendamisega palju tööd teinud. Näiteks on meil iga kuu erialaülesed projektinädalad, mis on ülesehituselt sarnased arendusprotsessiga tarkvaraettevõtetes,“ rääkis ametikooli IT ja ettevõtluse juhtõpetaja Jane Mägi. „Arvan, et sellel on oma osa selles, et eriala populaarsus kasvab.“


Kutsekeskhariduse taseme erialadest esitati 13 avaldust mootorsõidukitehniku ja 10 avaldust koka erialal. Teistel erialadel jäi avalduste arv alla kümne.

Kokku sai ametikooli kevadisel vastuvõtul sisseastumisavaldust esitada kaheksale kutsekeskhariduse erialale päevases õppes ja kuuele erialale tsükliõppes.

Sel nädalal viiakse läbi vastuvõtuvestlused ja -katsed. Mootorsõidukitehniku eriala vastuvõtuvestlused ja katsed viiakse läbi koolis kohapeal. Teiste sisseastujatega viiakse läbi vestlused ja katsed telefoni või videokõne vahendusel. Sisseastujad saavad aprilli lõpuks teada, kas neile on õppekoht ametikoolis sügiseks tagatud.

Kõigile erialadele saab uuesti sisse astuda alates juunist. Siis lisandub veel hulk kutseõppe erialasid. Kokku on saab suvisel vastuvõtul valida ligi 30 õppekava vahel.