Uudised

IT ja ettevõtluse õppekavarühmad said kvaliteedihindamisel maksimumtulemuse 25. juuni TaaviTuisk

Kuressaare Ametikooli jõudis ametlik kinnitus selle kohta, et IT ja ettevõtluserialade õppekavarühmad said kvaliteedihindamise protsessis maksimaalse tulemuse – järgmine hindamine on kavas kuue aasta pärast.


„Kvaliteedihindamise läbisid meie kolm õppekavarühma erialadega, mis on üliolulised nutika ettevõtluse arenguks meie maakonnas: tarkvaraarendajad, ärikorralduse spetsialistid, väikeettevõtjad ja raamatupidajad,“ rääkis ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi.

„Loomulikult oleme rõõmsad ja rahul, et saime kõrge hinnangu õppetöö tasemele ja kvaliteedile. Välishindamisele eelnenud sisehindamine meie oma tiimiga andis põhjuse vaadata süsteemselt ja analüütiliselt tagasi ning mis veelgi olulisem - edasi. Oleme püstitanud uued sihid, oleme teadlikud lahendamist vajavatest probleemidest ja uutest väljakutsetest. Ootame sellele põnevale teekonnale rohkesti õppidasoovijaid!“

Kvaliteedihindamise protsessi juhib SA Archimedes koosseisus olev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). Kvaliteedihindamise käigus viidi ametikoolis läbi õppekavarühmade sisehindamine ja koostati sisehindamisaruanne. Seejärel võõrustati 5-liikmelist hindamiskomisjoni, kuhu kuulusid nii õppetöö eksperdid kui ka töömaailma esindajad.

Kuressaare Ametikooli õppekavarühmi on kvaliteedihindamise ja sellele eelnenud akrediteerimise käigus kooliväliste komisjonide poolt hinnatud alates 2011. aastast. Ametikool on kõik hindamisvoorud läbinud maksimaalse tulemusega.

„Kvaliteedihindamise läbisid meie kolm õppekavarühma erialadega, mis on üliolulised nutika ettevõtluse arenguks meie maakonnas: tarkvaraarendajad, ärikorralduse spetsialistid, väikeettevõtjad ja raamatupidajad,“ rääkis ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi.

„Loomulikult oleme rõõmsad ja rahul, et saime kõrge hinnangu õppetöö tasemele ja kvaliteedile. Välishindamisele eelnenud sisehindamine meie oma tiimiga andis põhjuse vaadata süsteemselt ja analüütiliselt tagasi ning mis veelgi olulisem - edasi. Oleme püstitanud uued sihid, oleme teadlikud lahendamist vajavatest probleemidest ja uutest väljakutsetest. Ootame sellele põnevale teekonnale rohkesti õppidasoovijaid!“


Kvaliteedihindamise protsessi juhib SA Archimedes koosseisus olev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). Kvaliteedihindamise käigus viidi ametikoolis läbi õppekavarühmade sisehindamine ja koostati sisehindamisaruanne. Seejärel võõrustati 5-liikmelist hindamiskomisjoni, kuhu kuulusid nii õppetöö eksperdid kui ka töömaailma esindajad.

Kuressaare Ametikooli õppekavarühmi on kvaliteedihindamise ja sellele eelnenud akrediteerimise käigus kooliväliste komisjonide poolt hinnatud alates 2011. aastast. Ametikool on kõik hindamisvoorud läbinud maksimaalse tulemusega.