Uudised

Geograafia, kokandus, kujundaja, ehitus jpm. Ametikool ootab sügisest 13 uut õpetajat 26. mai TaaviTuisk

Ootame oma kooliperre, vabadele ametikohtadele, järgmiste valdkondade õpetajaid:


 • Ehituse- ja puiduvaldkonna kutseõpetaja (1,0)
 • Väikelaevaehituse kutseõpetaja (0,5).
 • Geograafiaõpetaja (0,3).
 • Majandus-ja ettevõtlusõppe õpetaja (0,4).
 • Tarkvaraarenduse kutseõpetaja  (2 ametikohta).
 • Müügiesindaja eriala kutseõpetaja (0,4).
 • Pagari ja kondiitri erialade kutseõpetaja  (1,0).
 • Kokaeriala kutseõpetaja (0,6).
 • Hooldustöötaja eriala kutseõpetaja (0,6).
 • Kujundusgraafika, interaktiivse- ja liikuvagraafika kujundaja erialade kutseõpetajad (3 ametikohta).

Kandidaatidel palume esitada elektrooniliselt 08. juuniks aadressile andra.aavik@ametikool.ee järgmised dokumendid:

 • avaldus ja CV;
 • haridust tõendav dokument;
 • täienduskoolitust tõendavad dokumendid;
 • isikut tõendav dokument.

Kuigi õpetajatöös eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing), ära kõhkle kandideerimast, kui oled vastava valdkonna/eriala spetsialist ja Sulle meeldib oma teadmisi ja oskusi edasi anda.

Kujundusgraafika, interaktiivse- ja liikuvagraafika kujundaja erialade õpetajatel on vajalik kujundusprogrammide kasutusoskus.

Tööle asumise aeg on 01.09.2021.

Kui on täiendavaid küsimusi, palun helista või kirjuta:

 • Ehituse- ja puiduvaldkonna ning väikelaevaehituse kutseõpetaja ja geograafiaõpetaja kandidaadid (Andres Meisterson 5021220, andres.meisterson@ametikool.ee).
 • Tarkvaraarenduse, müügiesindaja ning majandus-ja ettevõtlusõppe õpetaja kandidaadid (Jane Mägi 522 3726, jane.magi@ametikool.ee).
 • Pagari ja kondiitri ning kokaeriala kutseõpetajate kandidaadid (Ülle Tamsalu 525 6299, ulle.tamsalu@ametikool.ee).
 • Hooldustöötaja eriala kutseõpetaja kandidaadid (Kätlin Poopuu 506 8383, katlin.poopuu@ametikool.ee)
 • Kujundusgraafika, interaktiivse- ja liikuvagraafika kujundaja erialade kutseõpetajate kandidaadid (Maila Juns-Veldre 591 858 54, maila.juns-veldre@ametikool.ee)
 • Ehituse- ja puiduvaldkonna kutseõpetaja (1,0)
 • Väikelaevaehituse kutseõpetaja (0,5).
 • Geograafiaõpetaja (0,3).
 • Majandus-ja ettevõtlusõppe õpetaja (0,4).
 • Tarkvaraarenduse kutseõpetaja  (2 ametikohta).
 • Müügiesindaja eriala kutseõpetaja (0,4).
 • Pagari ja kondiitri erialade kutseõpetaja  (1,0).
 • Kokaeriala kutseõpetaja (0,6).
 • Hooldustöötaja eriala kutseõpetaja (0,6).
 • Kujundusgraafika, interaktiivse- ja liikuvagraafika kujundaja erialade kutseõpetajad (3 ametikohta).

Kandidaatidel palume esitada elektrooniliselt 08. juuniks aadressile andra.aavik@ametikool.ee järgmised dokumendid:

 • avaldus ja CV;
 • haridust tõendav dokument;
 • täienduskoolitust tõendavad dokumendid;
 • isikut tõendav dokument.

Kuigi õpetajatöös eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing), ära kõhkle kandideerimast, kui oled vastava valdkonna/eriala spetsialist ja Sulle meeldib oma teadmisi ja oskusi edasi anda.

Kujundusgraafika, interaktiivse- ja liikuvagraafika kujundaja erialade õpetajatel on vajalik kujundusprogrammide kasutusoskus.

Tööle asumise aeg on 01.09.2021.

Kui on täiendavaid küsimusi, palun helista või kirjuta:

 • Ehituse- ja puiduvaldkonna ning väikelaevaehituse kutseõpetaja ja geograafiaõpetaja kandidaadid (Andres Meisterson 5021220, andres.meisterson@ametikool.ee).
 • Tarkvaraarenduse, müügiesindaja ning majandus-ja ettevõtlusõppe õpetaja kandidaadid (Jane Mägi 522 3726, jane.magi@ametikool.ee).
 • Pagari ja kondiitri ning kokaeriala kutseõpetajate kandidaadid (Ülle Tamsalu 525 6299, ulle.tamsalu@ametikool.ee).
 • Hooldustöötaja eriala kutseõpetaja kandidaadid (Kätlin Poopuu 506 8383, katlin.poopuu@ametikool.ee)
 • Kujundusgraafika, interaktiivse- ja liikuvagraafika kujundaja erialade kutseõpetajate kandidaadid (Maila Juns-Veldre 591 858 54, maila.juns-veldre@ametikool.ee)