Ettevõtlusõppe inspiratsiooniseminaril tegeleti tootmisjääkidega

Loomise kuupäev 02.10.2018

26. septembril Suure Tõllu puhkekülas korraldatud ettevõtlusõppe ja õpilasfirmade programmi inspiratsiooniseminaril mõtlesid õppijad, milliseid tooteid võiks teha kätteantud tootmisjääkidest.

Teise kursuse juuksuriõpilane Raneli Saadjärv märkis, et seminar oli hea vaheldus tavapärasele koolipäevale. "Mulle meeldis kastiga saadud asjadest oma toote valmistamine. Saime oma rühmaga puujupid, millest mõtlesime kella teha. See tuli päris hästi välja. Võib-olla arendame seda oma ideed ka oma õpilasfirmaga edasi," rääkis ta.

4-6 õppijaga rühmad said kastitäie erinevaid asju: puuklotse, tekstiilinäidiseid, väljapraagitud trofeealuseid, hiigelsuur pappkast jne. Etteantud aja jooksul valmisid neist toodete prototüübid, mida rühmad esitlesid.

Noorem tarkvaraarendajaks õppiv Heinrich Mei kiitis päeva korraldust ja läbiviijaid: "Eriti meeldis inspiratsioonipäeval seda läbi viiv juhtkond ja ka seal olev seltskond. Ülesanne, kus pidime vähestest asjadest mingi toote välja mõtlema, arendas kindlasti meie loovust ja mentorite kommentaarid meie ettevõtlikkust. Teiste ideid oli ka huvitav kuulata, kuna iga õpperühm lähenes asjale erinevalt."

Päeva korraldas Saaremaa Arenduskeskus, esinejateks olid lisaks kutsutud Tiina Kilumets ja Anu Vau Kiviõli I Keskkoolist, kus on samuti pikaaegsed ettevõtlusõppe traditsioonid. Kiviõli kool pälvis kaks aastat tagasi Junior Achievementi poolt välja antava Ettevõtliku Kooli auhinna.

„Väga tore oli näha nutikaid noori, kes pakkusid välja põnevaid ideid puidu - ja kangajääkidest uute toodete tegemiseks. Vahva oli ju kummalisel kombel seegi, et need ideed polnud täiuslikud, sest rõõmu valmistas just see, et paari oma küsimusega sai idee selgemaks, sirgemaks ja omandas noorte poolt pakutud vormi,“ rääkisid külalismentorid.  „Kuna olime mõlemad esimest korda Saaremaal, siis olime südamepõhjani liigutatud hubasest ööbimispaigast, sõbralikest bussijuhtidest, prae suurusest, kiiresti infot haaravatest noortest, noorte leidlikkusest ja lustist, esinemisjulgusest.“

Kilumets ja Vau märkisid veel: „“Ettevõtlus ja ettevõtlikkus on olulised väärtused, mis tagavad hakkamasaamise ning arusaama, et just ise vastutame oma kogukonna toimetuste, elu põnevuse, haarde laiuse, tähtede taevast toomise jms osas... ja teadmine, et ise hakkama ei saa, suunab koostööd otsima - see aga annab lootust, et kui probleem ka ei lahene, siis vähemalt koos külg külje kõrval selles vallas tegutsemine pakub tummist tuge.

Väga positiivne oli näha kohalikke särasilmseid organisaatoreid, kes teevad kõik, et pakkuda oma kogukonna noortele põnevaid võimalusi enesearenguks.“

Inspiratsiooniseminari toetati Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektist "Uus õpikäsitlus Kuressaare Ametikooli ettevõtlusõppes "Õppida on Põnev"". Projektijuht on Marve Koppel.

Viimati muudetud 02.10.2018.