Uudised

Elu- ja õppetöökorralduse reeglid ametikoolis kontaktõppele naastes 14. mai TaaviTuisk

Saame 18. mail osalise kontaktõppega alustada. Kooli saavad tulla vaid haigustunnusteta õppijad ja töötajad. Ühes õpperuumis võib olla korraga kuni 10 õppijat ja õpetaja.


Haridus- ja Teadusministeerium on teinud koolinaasmise kohta põhjaliku juhendi, millega saab tutvuda HTM veebilehel.

Kaitsevahendid ja -meetmed

Koolis olles on eesmärk hoida kitsana omavahel kontaktis olevate õppijate ja töötajate ringe. Hoidke distantsi õppijate ja õpetajatega, kellega te kokku ei pea puutuma nii siseruumides kui ka kooli hoovis.

Maskide kandmine on vabatahtlik. Eelkõige võiks neid kasutada riskirühma kuuluvad õppijaid ning õpetajad.

Piiratud on riskirühma kuuluvate inimeste ringi: nüüd algab see 65 eluaastast või kui inimesel on kaasuvaid haiguseid.

Õppetöökodades ja arvutiklassides on pumbaga desinfitseerimisvahendid käte desinfitseerimiseks.

Õppeklassides istub ühe laua taga ainult üks õppija. Arvutiklassides piiratakse ligipääs osadele arvutitele nii, et oleks võimalik hoida õppijate vahel distantsi.

Liikumis-suunad ja piirangud

Üleminekuajal on linna õppehoone galerii suletud ja liikumine hoonete vahel käib hoovi kaudu.

Liikumine linna õppehoone korrustel korraldatakse ühesuunaliseks: sissepääs on messipoolsest e Kohtu tn poolsest uksest. Väljapääs Vallimaa tn poolsest treppidest ja uksest.

Kohvik

Liikumisteed kohvikus: sissepääs laiast uksest Kohtu tn poolse puhkeala juures. Sealt liigutakse kätepesupunkti. Järjekorras seismisel jälgitakse maha märgitud 2 m vahemaaga jooni. Välja liigutakse kas kitsast kohvikuuksest või restorani kaudu.

Söögivahetunnid on õpperühmadel vastavalt tunniplaanile kas 11 või 11.45. Ametikooli töötajate lõunaaeg algab kell 12.15. Kohvik on avatud 11–14.

Teisipäevast alates pakutakse linna kohvikus tavapärast hommikuputru kell 8.00–8.30. Tehnoloogiamajaks jätkub teisipäevast ka hommikuampsu pakkumine.

Mais laupäeviti kohvikus ei toitlustata.

Õpilaskodu

Õpilaskodus elavad õppijad eelkõige üksi tubades. Oluline on õpilaskodule oma tulekust varem teada anda, et olukorras, kus tuba on juba hõivatud, jõutakse teha vastavaid ettevalmistusi.

Messi lahtiolekuaeg on 8–16. Ligipääs raamaturiiulitele piiratakse lintidega. Koopiamasinat ja skannerit kasutab ainult messi töötaja. Vajalikud printimis- ja paljundustööd edastatakse Messi töötajale piisava ajavaruga.

Suitsunurgas kehtib 2 + 2 reegel.

Haridus- ja Teadusministeerium on teinud koolinaasmise kohta põhjaliku juhendi, millega saab tutvuda HTM veebilehel.

Kaitsevahendid ja -meetmed

Koolis olles on eesmärk hoida kitsana omavahel kontaktis olevate õppijate ja töötajate ringe. Hoidke distantsi õppijate ja õpetajatega, kellega te kokku ei pea puutuma nii siseruumides kui ka kooli hoovis.

Maskide kandmine on vabatahtlik. Eelkõige võiks neid kasutada riskirühma kuuluvad õppijaid ning õpetajad.

Piiratud on riskirühma kuuluvate inimeste ringi: nüüd algab see 65 eluaastast või kui inimesel on kaasuvaid haiguseid.

Õppetöökodades ja arvutiklassides on pumbaga desinfitseerimisvahendid käte desinfitseerimiseks.


Õppeklassides istub ühe laua taga ainult üks õppija. Arvutiklassides piiratakse ligipääs osadele arvutitele nii, et oleks võimalik hoida õppijate vahel distantsi.

Liikumis-suunad ja piirangud

Üleminekuajal on linna õppehoone galerii suletud ja liikumine hoonete vahel käib hoovi kaudu.

Liikumine linna õppehoone korrustel korraldatakse ühesuunaliseks: sissepääs on messipoolsest e Kohtu tn poolsest uksest. Väljapääs Vallimaa tn poolsest treppidest ja uksest.

Kohvik

Liikumisteed kohvikus: sissepääs laiast uksest Kohtu tn poolse puhkeala juures. Sealt liigutakse kätepesupunkti. Järjekorras seismisel jälgitakse maha märgitud 2 m vahemaaga jooni. Välja liigutakse kas kitsast kohvikuuksest või restorani kaudu.

Söögivahetunnid on õpperühmadel vastavalt tunniplaanile kas 11 või 11.45. Ametikooli töötajate lõunaaeg algab kell 12.15. Kohvik on avatud 11–14.

Teisipäevast alates pakutakse linna kohvikus tavapärast hommikuputru kell 8.00–8.30. Tehnoloogiamajaks jätkub teisipäevast ka hommikuampsu pakkumine.

Mais laupäeviti kohvikus ei toitlustata.

Õpilaskodu

Õpilaskodus elavad õppijad eelkõige üksi tubades. Oluline on õpilaskodule oma tulekust varem teada anda, et olukorras, kus tuba on juba hõivatud, jõutakse teha vastavaid ettevalmistusi.

Messi lahtiolekuaeg on 8–16. Ligipääs raamaturiiulitele piiratakse lintidega. Koopiamasinat ja skannerit kasutab ainult messi töötaja. Vajalikud printimis- ja paljundustööd edastatakse Messi töötajale piisava ajavaruga.

Suitsunurgas kehtib 2 + 2 reegel.