Uudised

Ehitusõpe sai kvaliteedihindamisel maksimaalse tulemuse 27. september TaaviTuisk

Sel nädalal jõudis Kuressaare Ametikooli ametlik kinnitus selle kohta, et ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm sai kvaliteedihindamise protsessis maksimaalse tulemuse – järgmine hindamine on kavas kuue aasta pärast.


„Kolleegid ütlevad, et ma olen mitu päeva õndsa näoga ringi käinud,“ muigas tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson. „Sain aru, et me päris valel teel pole.“ Tema eestvedamisel koostati hindamisprotsessi aluseks olnud enesehindamise aruanne ja võõrustati mais neljaliikmelist hindamiskomisjoni.

„Kvaliteedihindamine on õppesuunale ja kogu koolile küll tõsine väljakutse ja pingutus, samas annab see võimaluse kõik senitehtu ja tulevikuplaanid läbi analüüsida ja otsad kokku siduda. Minule andis see küll hea ülevaate meie õppetöö hetkeseisust,“ ütles Meisterson.

Enam kui 20-leheküljelises enesehindamise aruandes tuli eelkõige õppetöö ja selle korraldamisega seonduv lahti kirjutada ja arvandmetega põhjendada. "Üldiste kirjeldustega väga kaugele ei jõua," märkis Meisterson.

Nüüdisaegsed õppemeetodid

Sel nädalal kooli jõudnud hindamiskomisjoni aruandes toodi positiivsena muuhulgas välja jätkusuutlik ja regionaalset eripära arvestav õppetöö korraldus, nüüdisaegsete õppemeetodite kasutamine ja haridusliku erivajadusega õppijaile loodud võimalused.

„Eriti olen rahul sellega, et komisjonile jäi silma meie 3D-mudelite kasutamine õppetöös,“ rääkis Meisterson. „Nende loomine sai alguse mitu aastat tagasi Erasmuse EQVET projektis, oleme neid jooksvalt juurde loonud ja edasi arendanud.“

Järgmisena ootavad hindamiskomisjoni külaskäiku isikuteeninduse õppekavarühmad. Ametikoolis puudutab see juuksuri, spaateenindaja, küünetehniku, koka, majutusteenindaja, kelneri ja giidi erialasid.

Kvaliteedihindamise protsessi juhib SA Archimedes koosseisus olev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

„Kolleegid ütlevad, et ma olen mitu päeva õndsa näoga ringi käinud,“ muigas tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson. „Sain aru, et me päris valel teel pole.“ Tema eestvedamisel koostati hindamisprotsessi aluseks olnud enesehindamise aruanne ja võõrustati mais neljaliikmelist hindamiskomisjoni.

„Kvaliteedihindamine on õppesuunale ja kogu koolile küll tõsine väljakutse ja pingutus, samas annab see võimaluse kõik senitehtu ja tulevikuplaanid läbi analüüsida ja otsad kokku siduda. Minule andis see küll hea ülevaate meie õppetöö hetkeseisust,“ ütles Meisterson.

Enam kui 20-leheküljelises enesehindamise aruandes tuli eelkõige õppetöö ja selle korraldamisega seonduv lahti kirjutada ja arvandmetega põhjendada. "Üldiste kirjeldustega väga kaugele ei jõua," märkis Meisterson.


Nüüdisaegsed õppemeetodid

Sel nädalal kooli jõudnud hindamiskomisjoni aruandes toodi positiivsena muuhulgas välja jätkusuutlik ja regionaalset eripära arvestav õppetöö korraldus, nüüdisaegsete õppemeetodite kasutamine ja haridusliku erivajadusega õppijaile loodud võimalused.

„Eriti olen rahul sellega, et komisjonile jäi silma meie 3D-mudelite kasutamine õppetöös,“ rääkis Meisterson. „Nende loomine sai alguse mitu aastat tagasi Erasmuse EQVET projektis, oleme neid jooksvalt juurde loonud ja edasi arendanud.“

Järgmisena ootavad hindamiskomisjoni külaskäiku isikuteeninduse õppekavarühmad. Ametikoolis puudutab see juuksuri, spaateenindaja, küünetehniku, koka, majutusteenindaja, kelneri ja giidi erialasid.

Kvaliteedihindamise protsessi juhib SA Archimedes koosseisus olev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).