EfVET konverentsi põhisõnum: vaatame peeglisse

Loomise kuupäev 07.11.2023

„James, we have a problem…“ ütlen ma lõunabuffet sabas Joachim James Calleja´le. Lüheldane Malta MCAST-i direktor ja EfVETi president vaatab mulle üle oma rangete prilliraamide kohkunud ja küsiva näoga otsa. „I fell in love with you“, vastan mina….

Ja just nii ma tundsin, kui olid möödas esimesed poolteist päeva EfVET-i konverentsist, mil James oli mitu korda sõna saanud. Lihtsad soojad sõnad südamest südametesse. Ja südameid tuksus sellel üritusel üle 350, kõik ühes rütmis. Kõigi sõnumite keskmes õpilane ja meeldetuletus, et hariduses me ei räägi õpetajate õigustest vaid õpilaste õigustest. Meie koolides oleme õpilaste jaoks. Õpetaja peab olema leidlik ja uuendusmeelne, et inspireerida õpilast, sest õpilaste ajud ei tööta samamoodi, nagu meie ajud. Töö ei ole lihtne, aga see on olnud meie valik. Võtan siin vabas vormis kokku mõned Jamesi mõtted:

„Kool ei ole enam ammu teadmiste jagaja, kool ei jaga ka enamust kompetentsidest. Kui õpilane tahab midagi teada, siis ta googeldab või küsib AI-lt. Peamised kompetentsid tulevad ettevõtetest, läbi praktika. Mis siis on tänapäeval üldse kooli roll? Mis on need teadmised ja oskused, mida inimene saab anda? Need on algkooli taseme oskused – lugemine, kirjutamine, suhtlemisoskused, kultuur, kogemused jne. Noored suhtlevad varasemast vähem – seda nii sõprade, kui vanemate- ja vanavanematega. Nad on ilma jäänud traditsioonilisest viisist laduda vundament oma elule. Kooli roll on anda noortele need kaduma läinud oskused ja teadmised tagasi.

Õpetaja roll on muuta, olla muutuste juht. Oluline on küsida õpilastelt, mida nemad tahavad ja vajavad. Kuula, tegutse, inspireeri! Sest muidu ei ole sinust õpilastele abi. Iga muutuse taga peab olema mõte.

Me räägime palju rohepöördest. Ja õpilased vaatavad meile otsa ja ütlevad: „ Teie olete maailma pekki keeranud, miks meie peame seda parandama?“. Kui me tahame õpilasi mõjutada käituma jätkusuutlikumalt, siis  peame me ise seda ette näitama. On 4 lihtsat ja jõukohast asja, mida me igapäevaselt saame teha: kustuta tuled, tarbi vähem, väldi plastikut ja sorteeri oma prügi.“

EfVET-i selle aasta konverents oligi kantud peamiselt rohepöörde teemadest. Oli loenguid, ümarlaudu, töötubasid, kus koolid jagasid oma parimaid praktikaid, otsisid partnereid uuteks algatusteks ja projektideks ja õpiränneteks. Konverents lõppes eelmise aastaaruande kinnitamise ja uue aasta tegevusplaani tutvustamisega. Uuel aastal pööratakse enam tähelepanu koostööle kolmandate riikidega, rohe- ja digiteemadele, aga jätkatakse ka juba rakendunud tegevustega – temaatilised võrgustikud jms.

Kel rohkem huvi EfVET-i võrgustikes kaasa lüüa, saab ühendust võtta minu või Taaviga.

Lõpetuseks veel üks kõlanud mõte: „"Iga päev räägite te endaga rohkem, kui kellegagi teisega. Veenduge, et ütlete õigeid asju".

Vaata pilte konverentsistlink opens on new page

Viimati muudetud 08.11.2023.