Uudised

Code Weekil räägiti pehmete oskuste õpetamisest läbi tehnoloogia 10. oktoober TaaviTuisk

3. oktoobril korraldati ametikoolis Code Weeki raames virtuaalreaalsuse päev, kus räägiti sellest, kuidas läbi tehnoloogia saab lõimitult õpetada nii pehmeid üldoskusi kui ka tehnilisi üksikasju.


„Virtuaalreaalsuse päeval oli aula täitunud õpilaste ja õpetajatega (sh haridustehnoloogid) ja saime edastada olulist sõnumit VR õpetamise valdkonnas - pehmete ja tehniliste oskuste õpetamine läbi VRi peaks olema igas koolis tehnoloogia õppekava sees,“ rääkis ametikooli arvutierialade õpetaja Triin Tisler.

„Oleme kahe aasta jooksul tänu Erasmus+ Jobs4Tech projektile astunud pika sammu virtuaal- ja liitreaalsuse toomisel tarkvaraarendajate õppeprotsessi. Tänase seisuga pole meil ilmselt ühtki õppijat, kes ühel või teisel moel poleks sellest osa saanud,“ märkis ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi. „Triinu eestvedamisel 3. oktoobril toimunud VR-päev oli hea kokkuvõte tehtust, kuid mis veelgi olulisem - inspiratsiooniks edasiliikumisel. Heameel oli näha, kui suurt huvi pakkusid Kadri, Rando, Andruse ja TAK-17 õpilaste läbiviidud VR-töötoad.“

Arvutierialade õpetaja Andrus Naulainen oli üks töötubade läbiviijaist. „Valmistasime õpilastega mobiilifiltreid - näofiltritega läheb asi üsna kiiresti lõbusaks ja õpilastel oli nalja palju, kui erinevate filtrite abil sai nägu moonutada,“ rääkis ta.

„Pinge oli suur, et kõik sujuks ja laabuks, kuid päeva lõpus oli äärmiselt hea tunne- kõik läks nii nagu planeeritud ja paremini veel,“ sõnas ametikooli haridustehnoloog Kadri Riis. „Järgmiste aastate osas on mul lootus, et üha rohkem teiste õppesuundade õpilasi leiaks tee sellele üritusele ja saaks kaasa lüüa erinevates töötubades, et silmaringi avardada.“

VR päeva raames tutvustasid ametikooli õpilased oma VR projekte. Neid kommenteeris Madis Vasser Futuruumist, kelle esinemine üle Skype pakkus põnevat kuulamist ka neile, kes virtuaalreaalsuse vallas võivad end juba edasijõudnuks pidada.

"Virtuaalreaalsuse maailm on mulle seni kauge olnud, aga tundub nüüd päris põnev," rääkis üritusel osalenud Maret Ignatovits. "Huvitav oli kuulata, milliseid projekte õpilased on selle abil teinud."

Valmivad õppemetoodilised materjalid

Jobs4Techi tulemusena valmivat veebipõhist hindamisvahendit on kavas kasutada õppijate üldoskuste hindamisel. Valmimas on ka soovituste kogumik VR ja üldoskuste lõimitud õppe korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Code Weeki üritused viidi ametikoolis läbi 1.-3. oktoobrini. Esimesel päeval korraldatud avatud töötubades tegeleti interaktiivse graafika, muusikatehnoloogia ja prooviti lihtsaid äppe, mis annavad igaühele võimaluse luua kunsti või muusikat.

Teisel päeval koondusid ametikooli aulasse Saaremaa koolide robootikahuvilised, et ehitada slaalomi-, joonejälgmise- ja äratusroboteid. „Korraldajana jäin üritusega rahule,“ rääkis Andrus Naulainen, kellele oli see esmakordne robootikavõistluse läbi viimise kogemus. „Olen väga rahul, et lisaks meie võistkondadele osales viis meeskonda väljastpoolt meie kooli.“

„Virtuaalreaalsuse päeval oli aula täitunud õpilaste ja õpetajatega (sh haridustehnoloogid) ja saime edastada olulist sõnumit VR õpetamise valdkonnas - pehmete ja tehniliste oskuste õpetamine läbi VRi peaks olema igas koolis tehnoloogia õppekava sees,“ rääkis ametikooli arvutierialade õpetaja Triin Tisler.

„Oleme kahe aasta jooksul tänu Erasmus+ Jobs4Tech projektile astunud pika sammu virtuaal- ja liitreaalsuse toomisel tarkvaraarendajate õppeprotsessi. Tänase seisuga pole meil ilmselt ühtki õppijat, kes ühel või teisel moel poleks sellest osa saanud,“ märkis ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi. „Triinu eestvedamisel 3. oktoobril toimunud VR-päev oli hea kokkuvõte tehtust, kuid mis veelgi olulisem - inspiratsiooniks edasiliikumisel. Heameel oli näha, kui suurt huvi pakkusid Kadri, Rando, Andruse ja TAK-17 õpilaste läbiviidud VR-töötoad.“


Arvutierialade õpetaja Andrus Naulainen oli üks töötubade läbiviijaist. „Valmistasime õpilastega mobiilifiltreid - näofiltritega läheb asi üsna kiiresti lõbusaks ja õpilastel oli nalja palju, kui erinevate filtrite abil sai nägu moonutada,“ rääkis ta.

„Pinge oli suur, et kõik sujuks ja laabuks, kuid päeva lõpus oli äärmiselt hea tunne- kõik läks nii nagu planeeritud ja paremini veel,“ sõnas ametikooli haridustehnoloog Kadri Riis. „Järgmiste aastate osas on mul lootus, et üha rohkem teiste õppesuundade õpilasi leiaks tee sellele üritusele ja saaks kaasa lüüa erinevates töötubades, et silmaringi avardada.“

VR päeva raames tutvustasid ametikooli õpilased oma VR projekte. Neid kommenteeris Madis Vasser Futuruumist, kelle esinemine üle Skype pakkus põnevat kuulamist ka neile, kes virtuaalreaalsuse vallas võivad end juba edasijõudnuks pidada.

"Virtuaalreaalsuse maailm on mulle seni kauge olnud, aga tundub nüüd päris põnev," rääkis üritusel osalenud Maret Ignatovits. "Huvitav oli kuulata, milliseid projekte õpilased on selle abil teinud."

Valmivad õppemetoodilised materjalid

Jobs4Techi tulemusena valmivat veebipõhist hindamisvahendit on kavas kasutada õppijate üldoskuste hindamisel. Valmimas on ka soovituste kogumik VR ja üldoskuste lõimitud õppe korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Code Weeki üritused viidi ametikoolis läbi 1.-3. oktoobrini. Esimesel päeval korraldatud avatud töötubades tegeleti interaktiivse graafika, muusikatehnoloogia ja prooviti lihtsaid äppe, mis annavad igaühele võimaluse luua kunsti või muusikat.

Teisel päeval koondusid ametikooli aulasse Saaremaa koolide robootikahuvilised, et ehitada slaalomi-, joonejälgmise- ja äratusroboteid. „Korraldajana jäin üritusega rahule,“ rääkis Andrus Naulainen, kellele oli see esmakordne robootikavõistluse läbi viimise kogemus. „Olen väga rahul, et lisaks meie võistkondadele osales viis meeskonda väljastpoolt meie kooli.“