Ametikoolis algas talvine vastuvõtt viiel erialal

Loomise kuupäev 27.11.2023

Kuressaare Ametikoolis algas talvine vastuvõtt, sisseastumisavaldusi saab esitada kuni 7. jaanuarini  neljale tsükliõppe ja ühele päevaõppe erialale.

Tsükliõppes saab õppima asuda kujundusgraafiku, väikeettevõtja, hooldustöötaja (töökohapõhine) ja pagari erialadele.

Kujundusgraafiku erialal õpitakse 2,5 aasta jooksul kujundama plakateid, silte, kaarte, graafikuid, T-särke, pakendeid jpm.

Väikeettevõtja eriala annab 1,5 aasta jooksul põhioskused oma ettevõtte loomiseks.

Töökohapõhine hooldustöötaja eriala on mõeldud hooldus- ja raviasutustes töötavatele inimestele erialateadmiste ja -oskuste täiendamiseks ning kutsekvalifikatsiooni omandamiseks. Õppeaeg on üks aasta.

Pagari eriala õppeaeg on üks aasta. Õpitakse valmistama erinevaid pagaritooteid, neid viimistlema, pakendama ja ladustama. Valikmoodulites on muuhulgas eritoitlustus, toidufotograafia ja eriala toetav arvutiõpetus.

Päevases õppes saab asuda õppima kutsevaliku õppekavale, mis on mõeldud vähemalt 17-aastastele noortele, kes pole veel oma erialavalikus kindlad või on katkestanud põhikooli ja pole õpingutega jätkanud. Õppekava sisaldab praktiliste oskuste ja üldpädevuste arendamist ning vajadusel täiendavat õpet üldharidusainetes. Õppekava raames tutvutakse erinevate erialadega, õpitakse tegema teadlikumaid karjäärivalikuid ja saadakse alus õpitee jätkamiseks. Õppeaeg on kuus kuud.

Täpsem ülevaade erialadest on ametikooli veebilehel

Sisseastumisavaldusi saab esitada sisseastumise infosüsteemi sais.ee kaudu või tööpäeviti ametikoolis kohapeal kell 8–16. Vastuvõtuvestlused ja -katsed korraldatakse ajavahemikus 8. jaanuarist 12. jaanuarini. Õppetöö algab veebruaris.

Viimati muudetud 27.11.2023.