Ametikoolis algas kevadine vastuvõtt

Loomise kuupäev 16.04.2018

Kuressaare Ametikoolis algas 27. aprillini kevadine sisseastumisavalduste vastuvõtt kõikidele erialadele, mis annab õppida soovijatele võimaluse enne suve algust omale õppimiskoht kindlustada.

„Põhiliseks sihtrühmaks on põhikooli lõpetavad noored, kes tahavad õppima tulla kutsekeskhariduse õppekavadele,“ rääkis ametikooli referent Anne Rand. „Teistes koolides on sellist vastuvõttu ka varem tehtud. Meil on see esmakordne.“

Kevadine vastuvõtt kestab kaks nädalat. Üldhariduskoolide koolivaheaja nädalal 23.–27. aprillini on ametikoolis kohapeal ka Saaremaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustajad, aidates eriala valikul neid, kes pole oma otsuses kindlad.

Vastuvõtuvestlused ja -katsed viiakse läbi 2.–3. maini. Seejärel saavad õppida soovijad teada, kas neil on septembriks õppekoht ametikoolis olemas.

„Noortelt, kes lõpetavad alles põhikooli ja kellel pole veel lõputunnistust, ootame koos sisseastumisavaldusega põhikooli hinnetelehe väljavõtet, mida saab välja printida eKooli või muu nende põhikoolis kasutatava e-päeviku keskkonnast,“ rääkis Rand. Lõputunnistus tuleb sellisel juhul tuua ametikooli 10. augustiks.

Ametikooli kutsevalikus on tänavu kaheksa kutsekeskhariduse eriala, kus omandatakse korraga nii amet kui ka keskharidus. Haridusliku erivajadusega õppijatel on võimalus õppima asuda kinnisvarahooldaja erialale. Tsükli- ja õhtuõppes on 15 eriala, mis on suunatud uusi oskusi omandada soovivatele täiskasvanutele, kes saavad seda teha töö- ja pereelu kõrvalt.

Sisseastumisavaldusi saab esitada ametikooli veebilehel ametikool.ee või tööpäeviti kell 8-17 koolis koha peal. Koha peal saab teha ka dokumendifoto. Lisaks tuleb tuua haridust tõendav dokument. Alla 18-aastastel õppidasoovijatelt ootab ametikool ka vanema nõusolekut ning arstitõendit.

Kevadise vastuvõtuga täidetakse kuni pooled õppekohtadest. Ametikooli suvine vastuvõtt samadele erialadele algab 4. juunil. Suvise vastuvõtu tulemused selguvad pärast sisseastumisvestlusi ja -katseid 23. augustil.

Viimati muudetud 21.08.2018.