Ametikooli tunnustati õpirännete tipptaseme märgisega

Loomise kuupäev 22.08.2023

Kuressaare Ametikoolile anti tipptaseme märgis, millega tunnustatakse Erasmus+ õpirännete kõrget kvaliteeti kahe viimase õpirände projekti korraldamisel.

„Kõik õppijad-töötajad, kes viimaste aastate jooksul on välisriikides oma oskusi täiendamas käinud, samuti meie vastuvõtvad partnerid paarikümnes riigis, on andnud sellesse oma panuse. Tahan tänada ka koolisisest tiimi: rühmajuhatajaid, juhtõpetajaid ja erialaõpetajaid, õpirännete levitajad kooli veebilehel ja sotsiaalmeedias, finantsjuhti ja kõiki teisi,“ rääkis ametikooli projektijuht Ave Paaskivi.

„Euroopa Liidu raha kasutamisel on kindlad reeglid ja raamistik. Inimestele teadupärast raamid ja paberimajandus väga ei meeldi ja see teeb asjad vahel keeruliseks. Seda rõõmsam on teadmine, et ka väljaspool kooli nähakse, et saame väljakutsetega hästi hakkama.“

Väljavõte maksimumpunktid saanud projektiaruande tagasisidest:

„Kuressaare Ametikool on hea näide sellest, kuidas rahvusvaheline koostöö on nähtavaks tehtud nii kooli tasandil kui väljaspool seda. Erinevad üritused ja meediakajastused, mis Erasmus+ programmi propageerivad tagavad järjepideva rahvusvahelise koostöö arengu. Ka selle projekti tulemuste levitus on olnud mitmekülgne hõlmates erinevaid sihtrühmi. Kooli kodulehelt saab täpsemalt lugeda toimunud tegevustest ja osalejate kogumustest.“

Tipptaseme märgise andis Haridus ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur.

Märgised anti üle Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses korraldatud õpirännete projektijuhtide suvekoolis. Märgised said ka VOCO ja Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Märgise saamiseks peab õpirändeid korraldav organisatsioon olema akrediteeritud. Kahe viimase õpirändeprojekti aruande keskmine tulemus peab olema vähemalt 85 punkti sajast.

Tipptaseme märgis kehtib kolm aastat.

Viimati muudetud 29.08.2023.